Vad är en checkkredit?

Att ansöka om checkkredit gör det enkelt för ditt företag att förstärka er likviditet. Genom en checkkredit, går det att låna pengar löpande upp till en viss gräns och det ger företag möjlighet att uppfylla kortsiktiga mål och behov.

Alla företag har perioder när det kan vara tunt i kassan och då kan en checkkredit vara skillnaden mellan att behöva stänga ner verksamheten eller att klara sig igenom oskadd. Checkkrediten är vanligtvis bunden till ett företagskonto och används ofta för att finansiera ett företags rörelsekapital.

Hur fungerar det?

En checkkredit innebär att företaget har ett avtal med en bank eller en finansiell institution, som sätter upp en limit på hur mycket pengar företaget kan använda som mest. Det är sedan upp till företaget om de vill använda alla pengar eller ingenting. Finansinstitutet eller banken som tillhandahåller checkkrediten kräver oftast säkerhet för krediten. Det kan bestå av flera saker, tex. borgen eller pantbrev i fastighet. Beroende på vilken typ av säkerhet som företaget kan ställa för krediten, varierar kostnaden för checkkrediten eller den ränta som tas ut av banken eller finansieringsinstitutet.

Varför ska man använda sig av en checkkredit?

De flesta företag hamnar någon gång i en period när man behöver få in pengar snabbt. Det kan vara att företaget behöver anställa nya medarbetare, köpa in ny utrustning eller expandera till flera städer och länder. I dessa situationer så kan kassaflödet påverkas och då kan en checkkredit vara fördelaktig för ert företag.

Vad gör Fakturino?

Fakturino arbetar för att hela tiden förbättra företagares förutsättningar för att driva, utveckla och äga företag med god tillväxt. Fakturino är en del av Bonnier News och är i nuläget verksamma i Sverige, Norge och Estland. Våra experter finns alltid tillgängliga för att svara på era frågor, oavsett vilken tjänst ni behöver hjälp med.