Fakturaköp eller fakturabelåning?

Factoring är samlingsordet för tjänsterna fakturaköp och fakturabelåning. Fakturaköp används ofta om man vill riskavtäcka eller frigöra mycket kapital snabbt. För företagare som söker en mer långsiktig finansiering är fakturabelåning ett bättre alternativ. Då lägger man över hela reskontran till banken och får samtliga fakturor hanterade och finansierade. I och med att du lägger över hela reskontran blir också finansieringsvillkoren mer förmånliga, men eventuell kreditrisk kvarstår. 

Vad kostar factoring?

Factoring, fakturaköp och fakturabelåning har egna prissättningsmodeller. De skiljer sig beroende på hur företagare använder de olika produkterna. Generellt kan man säga att fakturaköp är för dyrt. Det ligger ofta över 3% för att sälja en faktura med en kredittid på 30 dagar. Fakturinos jämförelsetjänst, som alltid är gratis, låter företag jämföra och se vilka alternativ de har när de ska skaffa bättre likviditet genom factoring, fakturaköp och fakturabelåning.
Fakturino lyckas alltid hitta en bättre produkt för våra användare, oavsett om företagen som använder vår tjänst redan har en lösning eller inte.