Fakturabelåning betyder? 

Fakturabelåning är en finansiell tjänst som snabbt och enkelt tillåter dig som företagare att frigöra rörelsekapital till din verksamhet. Med hjälp av fakturabelåning kan du belåna företagets fakturor och på så sätt få loss rörelsefritt kapital, ofta inom 24- 48 timmar, som du kan omsätta direkt i din verksamhet.

Betalningsvillkor på 30, 60 eller 90 dagar är för små till medelstora bolag en lång tid att ligga ute med pengar. Betalar din kund sedan inte in i tid, blir det ytterligare väntan, samt hantering av påminnelser, bevakning av inbetalningar och eventuella krav. Alltså kan hantering av dina kunders fakturor både påverka kapitalet och ta för mycket tid i ditt företag som du annars hade kunnat lägga på att utveckla din verksamhet. 

Men fakturabelåning är inte enbart en tjänst för små till medelstora bolag utan ett finansiellt hjälpmedel för företag oavsett storlek.Däremot har alla företagare som använder sig av tjänsten ett gemensamt behov, att förbättra företagets likviditet för att skapa rätt förutsättningar för möjligheter till expansion. Därtill jämnar du ut företagets kassaflöde och säkerställer att du har rörelsefritt kapital nästa gång ett värdefullt affärstillfälle dyker upp gentemot konkurrenterna. 

Fördelar med fakturabelåning

Verkar du inom en bransch där du har svårt att få betalt innan ni behöver betala era fakturor till era respektive leverantörer? Eller präglas ditt företag av långa projektcyklar och stora utgifter under vissa perioder under projektet? Kanske är ditt kundreskontra av förväntade intäkter större än pengarna ni har i handen? 

Oavsett ditt företags storlek och behov är tajming och tillgång till rörelsefritt kapital a och o för ditt företags framtid. Med fakturabelåning kan du säkerställa att ditt kapital inte är inlåst i kundfordringar. God likviditet är en förutsättning både för att kunna täcka oförutsedda utgifter, löpande kostnader som löneutbetalningar och en faktor för att du ska kunna möta dina kunders efterfrågan och inte behöva tacka nej till nästa affär. Fakturabelåning är även ett hjälpmedel för att skapa bättre förutsättningar för framtida investeringar och satsningar i bolaget.  

Det medför i sin tur minskad oro för kunder som betalar in för sent, kreditrisker minskar och ditt företag sparar både tid och kapital som ni annars hade behövt lägga på administration. Med hjälp av fakturabelåning får du därför även mer tid till att fokusera på din verksamhet. 

Nackdelar med fakturabelåning 

En förfallen faktura är inte motsvarigheten till förlorat kapital. Har du en nära relation till dina kunder kanske det finns någon av dem som i regel betalar sent snarare än undantag. Men förmodligen har du en eller flera kunder som du värderar till högre risk för att utebli med sin betalning än andra. På motsvarande sätt tar banken eller finansinstitutet ett risktagande när de antingen köper eller beviljar belåning för dina fakturor och det är därför de tar ut en avgift.Den främsta nackdelen med fakturabelåning är helt enkelt kostnaden det medför och den förlorade procentuella delen av din förväntade intäkt. Men så länge fakturabelåning-tjänsten kostar dig mindre än vad det kostar ditt bolag att behöva tacka nej till din nästa stora affär, eller att äventyra företagets likviditet, kan det vara en tjänst som är värd att betala för. Är ni dessutom i en tillväxtfas kan det löna sig att frigöra både tid och kapital mot en summa idag för att nå och kanske överträffa era omsättningsmål imorgon. 

Fakturaköp betyder? 

Väljer du fakturabelåning i form av fakturaköp innebär det att du säljer dina fakturor till en bank eller ett finansinstitut som köper dina fakturor. I utbyte får du in pengar direkt på kontot och behöver inte vänta på att fakturans betalningstid ska löpa ut. Fakturaköp är en flexibel tjänst som är enkel att skräddarsy efter ditt företags individuella behov. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja, hur många och vid vilken tidpunkt. Kostnaden styrs procentuellt och är en avgift på fakturans belopp. Idag är marknaden för att sälja fakturor stor och det finns många partners att välja mellan. Vill du läsa mer om att köpa faktura kan du ta del av vår kompletta guide till att köpa fakturor här.  

Fakturabelåning betyder? 

Som namnet antyder innebär fakturabelåning att ditt företag kan belåna era fakturor hos en bank eller ett finansinstitut. Ni frigör kapital direkt till er verksamhet och er partner tar kundfakturan som säkerhet. Vanligtvis ligger belåningsgraden runt 70-95% av fakturans värdet. I samband med att ni tecknar ett avtal med en finansiell partner behöver ni meddela era respektive kunder om överlåtelsen.  

Vad innebär fakturabelåning med regress? 

Regress inom fakturabelåning är motsvarigheten till öppet köp eller ångerrätt när du köper en vara i butik. Fakturabelåning med regress innebär alltså att banken eller finansinstitutet som köper din faktura har rätt att sälja tillbaka fakturan till dig om den fortfarande är obetald ett visst antal dagar efter fakturans förfallodatum. Om du tecknar ett fakturabelåning-avtal med regress får du ofta ett mer förmånligt avtal med en lägre procents avgift än om du tecknar ett avtal utan regress. Dock förutsätter det att du har tillräckligt med kapital för att köpa tillbaka fakturan och återbetala skulden om det skulle visa sig att din kund uteblir med sin betalning. Säljer du din faktura med regress och inte har möjlighet att köpa tillbaka den har fakturabelåning-bolaget nämligen rätt att driva inkassokrav både mot dig och gäldenären.  

Vad innebär fakturabelåning utan regress? 

Tecknar du istället ett fakturabelåning-avtal utan regress har banken eller finansinstitutet som köper din faktura ingen ångerrätt. Din fakturabelåning-partner står för hela risken och ditt företag kan minimera era kreditrisker. Fakturabelåning utan regress innebär att hela fakturaflödet lämnas över till din partner och du slipper exempelvis hantera fakturautskick, påminnelser och bevakning av inkomna betalningar. På så sätt frigör fakturabelåning utan regress både mer tid till din verksamhet och kapital direkt. Som kompensation för att din fakturabelåning-partner tar ett större risktagande när de tar på sig hela risken kostar fakturabelåning utan regress lite mer. I utbyte slipper du både lägga administrativ tid och oro för att din kund ska betala in i tid.

 

Fakturabelåningavgifter? 

I utbyte mot att banken eller finansinstitutet ska köpa eller låta dig belåna din faktura tar de ut en kostnad. För att du ska få rätt pris utifrån ditt företags individuella förutsättningar tar banken eller finansinstitutet hänsyn till flera olika parametrar. Bland annat gör de en riskbedömning, ser över ditt företags kreditvärdighet och kvaliteten på de sålda fakturorna. De tar även hänsyn till vilken typ av fakturabelåning du vill använda, antalet kunder och fakturor, förväntad omsättning, betalningsvillkor och avtalets löptid.

Att välja rätt fakturabelåningpartner 

Fakturabelåning-marknaden är på frammarsch och det kan var svårt att hitta rätt partner för ditt företags individuella behov. Väljer du exempelvis fakturabelåning utan regress tar din fakturabelåning-partner över hela fakturaflödet vilket medför att de även tar över en del av kundkontakten. Därför är det viktigt att du hittar en partner som möter både dina behov och förstår din bransch. Med hjälp av Fakturinos tjänst kan du lämna en ansökan som ger dig en sammanställning över flera aktörer på marknaden mot varandra som gör det enklare för dig att välja rätt partner.