Företagskredit – vad innebär det? 

Företagskredit är precis som det låter, en kredit. Det kan tillexempel vara en kredit som en bank eller ett finansinstitut beviljar ett företag efter godkänd ansökan. Avtalsformerna är många och kan skräddarsys efter ditt företag och era specifika förutsättningar och behov. Du kan därmed stöta på olika företagskrediter i form av leveranskredit, order- och lagerfinansiering, reverskredit, checkkredit, rörelsekredit m.fl. Det är därför viktigt att du tar reda på vad företagskredit innebär för just ditt företag.

Oavsett om ditt företag befinner sig i uppstartsfasen eller är mer etablerat är tillgång till rörelsekapital och god likviditet en förutsättning för ditt företags framtid. På grund av dålig likviditet och brist på kapital så har till och med företag som går med vinst, gått i konkurs. Det är extra viktigt med kapital i verksamheten om ditt företag befinner sig i en expansionsfas då likvida medel är en förutsättningar för investeringar i den egna verksamheten i form av personal, lokaler eller utrustning. Företagskredit kan ge ditt företag likvida medel som kan användas för att täcka tillfällig brist på kapital, förbättra förutsättningarna för ditt företags tillväxt eller för framtida investeringar. Företagskredit är med andra ord en finansieringslösning som möjliggör framtida affärer för ditt företag.

Kan mitt företag ta ett företagskredit?

Det finns ingen skriven regler för vilka företag som kan ta en företagskredit. Det spelar med andra ord ingen roll om ni är en startup, har ett väletablerat företag, är ett aktiebolag, handelsbolag eller har en enskild firma. Majoriteten av alla företag, oavsett form, kan ansöka om en kredit. Banker och finansinstitut ställer olika krav beroende på hur ditt bolag ser ut, er historia, storlek och bransch. En gemensam nämnare oavsett bank är att de vill ha en säkerhet i utbyte mot att bevilja en kredit.

Banken gör en helhetsbedömning av ditt företag, förtroendet för dig som kund och din förmåga att betala tillbaka krediten. Ditt bolag måste även vara registrerat hos bolagsverket.

Företagskredit utan säkerhet?

I samband med att du lämnar in en ansökan för en företagskredit är någon form av säkerhet en förutsättning för att ditt företag ska få en kredit. Banken bedömer ditt bolags säkerhet utifrån dig som företagare, företagets historia, övriga ägare i företaget, bransch och storlek. Om ditt företag är väletablerat med en historisk tillväxt kan en årlig omsättning som uppvisar vinst och en viss tids aktiv verksamhet, räcka som säkerhet.

Om ditt företag är nyetablerat kan säkerheten mot banken istället garanteras i form av en borgenär eller en företagsinteckning över tillgångar i företaget. Det kan vara saker som varulager, utrustning eller fast inredning. Ansöker du om företagskredit hos ett factoringbolag är det istället dina kundfakturor som säkerställer ditt företags säkerhet.

Företagskredit till enskild firma?

Om ditt företag befinner sig i en startup-fas kan du ge banken säkerhet i form av en tydlig affärsplan och en strategi för hur ni ska marknadsföra ert företag samt hur ni bidrar till er bransch. Genom att uppvisa personliga tillgångar som din bostadsrätt eller personliga ekonomi, så visar du också din säkerhet gentemot banken.

En bank tittar på dig som företagare, din erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning. Banken inkluderar ofta även affärsplanen till ditt företag och gör en bedömning om den är realistisk och väl genomtänkt. Är ditt företag mer väletablerat vill banken även se balansräkning, bokslut och ibland även en deklaration.

Fördelarna med företagskredit

Det finns många former av företagskredit, en gemensam nämnare är att de kan möjliggöra din affär. En företagskredit kan täcka tillfällig kapitalbrist och säkerställa ditt företags likviditet framöver. Finansieringsformen frigör kapital till din verksamhet som du kan återinvestera i ditt bolag och på sikt omsätta till vinst. Många gånger bidrar det till att ditt företag har bättre förutsättningar för att växa och snabbare kan nå, samt kanske överträffa, era omsättningsmål.

Nackdelarna med företagskredit

I samband med att du tar en kredit så tillkommer det ränta, bankens betalning för att låna ut pengar till ditt företag samt krav på amortering. Däremot så kan brist på likvida medel vara mer kostsamt för ditt företag än vad bankens ränta kommer att kosta er. Med andra ord kan bankens ränta och amorteringsavgifter vara en investering i ditt företag så att du kan få bättre förutsättningar för tillväxt.

Vad är rätt ränta för företagskredit?

När du tar en företagskredit tar banken ut en ränta som betalning på att de ger ut kapital till ditt företag. Räntan är med andra ord kostnaden för krediten som sedan betalas löpande under kreditens löptid. Kostnaden för krediten bestäms av flera olika faktorer. Det är bland annat kreditens löptid, marknadsräntan, risken i ditt företag samt vilken säkerhet som ställs mot krediten.

Genom att binda din ränta så kan du skydda ditt företag mot oförutsedda kostnader och svängningar i marknadsräntan. Det är därför viktigt att jämföra flera räntor mot varandra då till exempel en rörlig ränta följer marknadsräntan. För att göra det enklare för, samlar vi därför in anbud åt ert företag från flera av Sveriges banker. Dessa bud jämförs enkelt mot varandra så att du garanterat får rätt villkor utifrån ditt företags storlek, bransch och behov.