Företagskredit – vad innebär det? 

Företagskreditet är precis som det låter ett kredit, eller en kredit, som en bank eller ett finansinstitut beviljar ett företag efter godkänd ansökan. Avtalsformerna är många och kan precis som andra former av kredit skräddarsys efter ditt företag och era specifika förutsättningar och behov. Därav kan du komma att stöta på företagskredit i form av leveranskredit, order- & lagerfinansiering, reverskredit, checkkredit, rörelsekredit m.fl. Därför är det viktigt att du tar reda på vad företagskreditet innebär för just ditt företag. 

Oavsett om ditt företag befinner sig i uppstartsfasen eller är mer etablerat är tillgång till rörelsekapital och god likviditet en förutsättning för ditt företags framtid. Även företag som går med vinst har på grund av dålig likviditet och brist på kapital gått i konkurs. Extra viktigt är det med kapital i verksamheten om ditt företag befinner sig i en expansionsfas då likvida medel är en förutsättning för investeringar i den egna verksamheten i form av personal, lokaler eller utrustning. Företagskreditet kan alltså ge ditt företag likvida medel som kan användas för att täcka tillfällig brist på kapital, förbättra förutsättningarna för ditt företags tillväxt eller framtida investeringar. Med andra ord är företagskreditet en finansieringslösning som möjliggör framtida affärer för ditt företag. 

Kan mitt företag ta ett företagskredit?

Är ditt företag en startup eller mer väletablerat? Är ni ett aktiebolag, enskild firma eller ett handelsbolag? Det finns ingen skriven regel för vilka företag som kan ta ett företagskredit. Majoriteten av alla företag, oavsett form, kan ansöka om kredit. Banker och finansinstitut ställer olika krav beroende på hur ditt bolag ser ut, er historia, storlek och bransch. Gemensam nämnare oavsett bank är en säkerhet i utbyte mot att bevilja ett kredit.

Banken gör en helhetsbedömning av ditt företag, förtroendet för dig som kund och din förmåga att betala tillbaka kreditet. Det viktiga är att du som ägare i företaget eller ditt bolag kan uppvisa någon form av säkerhet. Ditt bolag måste även vara registrerat hos bolagsverket.

Företagskredit utan säkerhet?

I samband med att du lämnar in din ansökan för ett företagskredit är någon form av säkerhet en förutsättning för att ditt företag ska få ett kredit. Banken bedömer ditt bolags säkerhet utifrån dig som företagare, företagets historia, övriga ägare i företaget, bransch och storlek. Är ditt företag väletablerat med en historisk tillväxt kan en årlig omsättning som uppvisar vinst och en viss tids aktiv verksamhet, ofta minst ett till två år, räcka som säkerhet.

Är ditt företag mer nyetablerat kan säkerheten mot banken istället garanteras i form av en borgenär, en företagsinteckning över tillgångar i företaget som varulager, utrustning eller fast inredning. Ansöker du om företagskredit hos ett factoringbolag är det istället dina kundfakturor som säkerställer ditt företags säkerhet.

Företagskredit till enskild firma?

Befinner sig ditt företag snarare i en startup-fas kan du ge banken säkerhet i form av en tydlig affärsplan och en strategi för hur ni ska marknadsföra ert företag och hur ni bidrar till er bransch. Ytterligare ett alternativ för att säkerställa din säkerhet är genom att uppvisa personliga tillgångar som din bostadsrätt, ditt fritidshus eller personliga ekonomi.

En bank tittar på dig som företagare, din erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning. Banken inkluderar ofta även affärsplanen till ditt företag och gör en bedömning om den är realistisk och väl genomtänkt. Är ditt företag mer väletablerat vill banken även se balansräkning, bokslut och ibland även deklaration.

Fördelarna med företagskredit

Det finns många former av företagskredit, gemensam nämnare är att de kan möjliggöra din affär. Företagskreditet kan täcka tillfällig kapitalbrist och säkerställa ditt företags likviditet tiden framöver. Finansieringsformen frigör kapital till din verksamhet som du kan återinvestera i ditt bolag och på sikt omsätta till vinst. Många gånger bidrar det till att ditt företag har bättre förutsättningar för att växa och snabbare kan nå, samt kanske överträffa, era omsättningsmål.

Nackdelarna med företagskredit

Precis som vid andra kredit kostar även företagskreditet pengar. I samband med att du tar ditt kredit tillkommer räntan, bankens betalning för att kredita ut pengar till ditt företag och krav på amortering. Som företagare kan däremot brist på likvida medel vara mer kostsamt för ditt företag än vad bankens ränta kommer att kosta er i det kreditga loppet. Med andra ord kan bankens ränta och amorteringsavgifter vara en investering i ditt företag idag för bättre förutsättningar för tillväxt imorgon.

Vad är rätt ränta för företagskredit?

När du tar ett företagskredit tar banken ut en ränta som betalning mot att de kreditar ut kapital till ditt företag. Räntan är med andra ord kostnaden för kreditet och betalas löpande under kreditets löptid. Kostnaden för kreditet bestäms av flera faktorer, som kreditets löptid, marknadsräntan, risken i ditt företag och vilken säkerhet som ställts mot kreditet. Vill du på förhand veta vad ditt kredit kommer att kosta dig kan du välja att binda din ränta och på så sätt skydda ditt företag mot oförutsedda kostnader och svängningar i marknadsräntan. Väljer du en rörlig ränta följer den marknadsräntan. Kom ihåg att jämföra flera räntor mot varandra. Därför samlar vi in anbud åt ditt företag från flera av Sveriges banker som enkelt jämförs mot varandra så att du garanterat får rätt villkor utifrån ditt företags storlek, bransch och behov.