Affärsplan

Syftet med en affärsplan är dels att tänka igenom affärsidén för att se om något kan förbättras men också för att få banker, partners eller investerare att förstå din verksamhet bättre. Många banker kräver nämligen en affärsplan vid investeringsbeslut. Till största del består en affärsplan av en beskrivning av företagets affärsidé, budget och kalkyler samt hur marknaden ser ut. 

 

Vad bör en affärsplan innehålla?

Det finns inga regler för vad exakt en affärsplan ska innehålla. Vi har tagit fram de mest grundläggande frågor att ta med i din affärsplan.

 • Affärsidé – en beskrivning av företagets erbjudande. Hur ska du tjäna pengar? Det är viktigt att du beskriver affärsidén tydligt. 

 • Konkurrens – vilka är ditt företags största konkurrenter?  Vad har dem för styrkor och svagheter?

 • Marknadsföring – hur ska du marknadsföra erbjudandet?

 • Mål och vision – vad är ditt företags långsiktiga mål?

 • SWOT-analys – beskriv företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot

 • Produkt – vad finns det för fördelar med produkten? Vad har den som står ut mot konkurrenternas produkt? 

 • Kunder – vilka är dina kunder? 

 • Riskanalys – vilka risker finns det?

 • Försäljning – vart ska produkten eller tjänsten säljas? Till vem eller vilka ska produkten säljas? Hur ska produkten eller tjänsten tas fram och levereras?

 • Budget – hur ser budgeten ut? Hur ser lönsamheten ut?

 • Personlig information – vad har du för erfarenheter i branschen? Har du någon utbildning etc som kan vara fördelaktigt för ditt företag?

person med grå tröja sitter och skriver med blå penna

Fakturino hjälper dig att finansiera din affärsidé

Finansiering kan vara det som behövs för att förverkliga din affärsidé. Fakturino har hjälpt över 11 000 företagare att jämföra finansiering. Vi arbetar med upp till 30 banker och finansbolag för att säkerställa att du får bästa möjliga erbjudande. Jämförelsen är alltid kostnadsfri, aldrig bindande och du har alltid tillgång till en rådgivare som hjälper dig under processen.

Läs mer om företagsfinansiering på Fakturino: