Företagslån aktiebolag

Sveriges största jämförelseplattform för företagsfinansiering
Jämför kostnadsfritt räntan bland upp till 30 långivare utan UC

checkbox 08-400 14 560

checkbox 08-400 14 560

Företagslån aktiebolag

checkbox Jämför bland upp till 30 banker
checkbox Kostnadsfritt & aldrig bindande
checkbox Tillgång till personlig finansieringsexpert

Fakturino är registrerat hos Finansinspektionen

[loan_application_form]

Företagslån aktiebolag

I stort sett alla aktiebolag är beroende av företagslån för att kunna växa och nå sin fulla potential. Även mycket framgångsrika företag lånar pengar när de kan använda lånet till att förbättra företagets resultat på kort eller lång sikt. Ett aktiebolag är en bolagsform som kännetecknas av att ägarna inte är personligt ansvariga för företagets ekonomiska förbindelser, som företagslån. Ett aktiebolag blir en egen juridisk person. Det är alltså aktiebolaget och inte du personligen som är ansvarig för återbetalningen av företagets skulder. Bolaget kan försättas i konkurs utan att det berör din privatekonomi. Det är dock vanligt att man som ägare av ett aktiebolag går i personlig borgen för ett företagslån.

Låna till ditt aktiebolag

Genom de långivare som är anslutna till Fakturino kan du låna upp till 60 miljoner kronor. Du kan även låna ett mindre belopp för att snabbt kunna hantera en mindre oförutsedd utgift. Vi täcker alltså hela spektrat från riktigt små företagslån till stora lån för etablerade bolag. 

Hur mycket just du kan låna till ditt aktiebolag beror framförallt på företagets kreditbetyg. Storleken på ett företagslån till ett aktiebolag ska stå i proportion till vinsten och omsättningen. Det kan också vara avgörande vad lånet ska användas till och hur stort värde det kan förväntas skapa. Det gäller framförallt större lån där långivaren inte bara tar en kreditupplysning utan gör en mer noggrann bedömning. Om du kan erbjuda en säkerhet för lånet går det att låna mer än om du inte har en säkerhet.

Jämför kostnadsfritt

Vi jämför kostnadsfritt företagslån från upp till 30 banker för att hitta rätt lån för just ditt företag.

✓ Kostnadsfri jämförelse
✓ Ej bindande
✓ Personlig rådgivning


Vad kräver bankerna för säkerhet för företagslån aktiebolag?

Med hjälp av oss på Fakturino kan du låna till ditt aktiebolag helt utan säkerhet. Ibland kräver dock långivaren en säkerhet för att vara beredd att bevilja ett lån. En säkerhet är en tillgång som tillfaller långivaren om företaget inte kan betala. Långivaren kan också kräva att det finns flera ansvariga för ett lån, istället för att bara den juridiska person som företaget utgör är betalningsskyldig.

I följande situationer kan det vara nödvändigt eller lämpligt att använda en säkerhet för ett företagslån till ett aktiebolag:

 • Aktiebolaget är så pass nytt att långivaren och kreditupplysningsföretaget inte kan bedöma dess kreditvärdighet.

 • Aktiebolagets omsättning och resultat räcker inte för att beviljas ett lån i den storleksordning bolaget behöver.

 • Aktiebolaget är verksamt i en bransch som är känslig för omvärldshändelser eller har en ekonomi som är svårbedömd av andra anledningar.

 • Aktiebolaget har betalningsanmärkningar.

 • I vissa fall kan du få bättre ränta på ett företagslån till ditt aktiebolag genom att gå i personlig borgen för det eller använda en annan säkerhet.

Vilken typ av säkerhet långivaren kräver beror först och främst på hur stort belopp det handlar om. Hur stor risk långivaren anser sig ta är också av betydelse. Om risken anses vara hög behövs en större säkerhet.

Vi fortsätter med att gå igenom de fyra vanligaste formerna av säkerhet när det gäller företagslån till aktiebolag. Vid större lån kan dessa kombineras, du kan alltså använda flera olika säkerheter för ett och samma lån.

man använder smarthpone och ler

Personlig borgen är en vanlig typ av säkerhet för företagslån

Vissa långivare kräver att du går i personlig borgen för att du ska beviljas ett företagslån till ett aktiebolag. Det innebär att du som privatperson kan krävas på ett företagslån som förfallit till betalning. Fler än en person kan gå i personlig borgen för samma lån. Från långivarens sida är det en stor trygghet när ägare med hög kreditvärdighet går i borgen för ett lån. Genom att gå i personlig borgen kan du låna till ditt företag i ett läge där det annars hade varit omöjligt. Detta är en mycket vanlig typ av säkerhet i mindre aktiebolag med en eller få ägare. I större bolag är det svårare att komma fram till vem eller vilka som ska gå i personlig borgen eller att ens hitta någon som är villig att göra det.

Att gå i personlig borgen för ett lån till aktiebolag innebär ungefär samma typ av ansvar som om du lånar till en enskild firma. Med en enskild firma är du automatiskt betalningsskyldig eftersom det i långivarens ögon inte är någon skillnad på din och företagets ekonomi. Har du gått i borgen för ett företagslån till ett aktiebolag är det ditt ansvar att betala tillbaka lånet om företaget inte kan göra det.

Säkerhet i form av hypotek

Ett hypotekslån är ett lån där det finns en säkerhet i form av en pant. Du tecknar då ett företagslån till ett aktiebolag och pantsätter en del av företagets tillgångar. Om du inte kan betala lånet tillfaller denna egendom långivaren. Vad tillgångarna kan utgöras av kan variera. Så länge långivaren godkänner panten kan det handla om allt från ett varulager, till fordon och maskiner. Från långivarens perspektiv är hypotek en bra säkerhet. Det går oftast fortare att driva in skulden än när någon gått i personlig borgen för lånet. För dig som företagare har säkerhet i form av hypotek fördelen att du slipper sätta din privata ekonomi på spel. Det gör du alltså när du går i personlig borgen för ett företagslån till ett aktiebolag.

Moderbolag Borgen

Om ett aktiebolag har ett moderbolag kan moderbolaget gå i borgen för ett lån till det mindre företaget. Det är en bra lösning i de fall då det finns ett moderbolag med ekonomiska muskler men där ägarna vill hålla isär företagens ekonomi. Annars kan ju det mindre bolaget låna direkt av moderbolaget utan att blanda in en långivare.

Säkerhet i form av pantsättning i fastighet

Om du som företagare har en fastighet kan du använda den som säkerhet för ett lån. Ett aktiebolag med egendom i form av fastigheter kan också pantsätta dessa. Fastigheters värde är stabilt i Sverige vilket är en trygghet ur långivarens perspektiv. Om ett företagslån till ett aktiebolag förfallit till betalning kan det å andra sidan ta tid att omsätta tillgången.

Säkerhet i form av fastigheter är vanligt inom fastighetsbranschen. Där är det i regel så att värdet på panten ökar i takt med att fastigheten utvecklas och säljs eller hyrs ut. Det är bland annat därför som det är relativt enkelt att få låna till en fastighet i ett aktiebolag. Att låna till exempelvis maskiner för att öka produktionen anses vara mer osäkert. Då krävs det en tydlig efterfrågan på det företaget producerar.

Säkerhet i form av pantsättning i fastighet förekommer inte bara i fastighetsbranschen eller vid köp av kontors- eller produktionslokaler. Så länge det finns en bra fastighet förekommer de även vid andra företagslån till aktiebolag. Du som ägare av ett aktiebolag kan under vissa förutsättningar pantsätta din privata bostad som säkerhet för ett företagslån.

två män sitter och diskuterar vid ett bord och antecknar

Företagslån till aktiebolag

Hur det går till att ansöka om ett företagslån till ett aktiebolag beror på hur mycket pengar det handlar om. När du lånar pengar via oss på Fakturino kan du oftast få in anbud från olika långivare inom 24 timmar. För att kunna fastställa företagets individuella ränta och presentera ett erbjudande gör de först en kreditprövning via ett kreditupplysningsföretag som hämtar in uppgifter från offentliga register. Gäller det stora lånebelopp kan du behöva komplettera med mer information. 

Processen att ansöka om ett företagslån till ett aktiebolag ser i normalfallet ut så här:

 • Ange hur mycket du vill låna och hur lång återbetalningstid du önskar

 • Du fyller i uppgifter om dig och ditt aktiebolag

 • Signerar din ansökan med BankID

 • Inom 24 timmar bör du ha fått in flera anbud från långivare som har den typ av lån ansökt om

 • Du jämför lån och väljer det som är bäst utifrån dina önskemål

 • Utbetalning sker direkt eller inom två bankdagar

Observera att det är gratis att använda vår tjänst. Ansökan är inte bindande förrän du bestämt dig för ett lån och bekräftat det hos långivaren.

Företagslån aktiebolag ränta

Marknaden för företagslån till aktiebolag är stor i Sverige idag. Olika aktörer erbjuder lån med olika ränta. Det är viktigt att jämföra företagslån till aktiebolag innan du bestämmer dig för vilket du ska ansöka om. Skillnaden mellan ett företagslån med lägsta möjliga ränta och ett dyrare företagslån till ett aktiebolag kan vara stor.

Här är ett antal faktorer som påverkar vad du kan få för ränta på ett företagslån till ett aktiebolag:

 • Aktiebolagets ekonomiska styrka/kreditbetyg i dagsläget. Ifall omsättning, vinst och likviditet ser bra ut går det att låna med bättre ränta. 

 • En bedömning av aktiebolagets framtida återbetalningsförmåga. Är det ett nystartat aktiebolag är affärsplanen mycket viktig. Det är svårare att få ett stort lån om långivaren inte har någon ekonomisk historik att utvärdera.

 • Kvalitén på eventuella säkerheter. Kan du gå i personlig borgen eller använda en annan typ av säkerhet för ett företagslån till ett aktiebolag? Då kan du sänka räntekostnaderna eftersom långivaren tar en mindre risk.

 • Hur mycket och hur länge vill du låna? Räntan är lägre vid stora lån än när det gäller mindre belopp. Återbetalningstiden påverkar också vad du får i ränta. Månadsräntan blir lägre men den totala räntekostnaden högre om du betalar av ett företagslån till ett aktiebolag under en längre tid.

Hur djup analys som görs, utifrån faktorerna som listas ovan, beror på storleken på lånet. Kreditupplysningsföretagen kan ofta sammanställa ett gediget underlag, utifrån långivarens kriterier, genom en enkel kreditkontroll.

Det finns en stark koppling mellan ränta och risk

Om risken för att ett lån inte kommer att återbetalas enligt avtal bedöms som låg blir också räntan lägre. Det finns också långivare som specialiserar sig på företagslån till aktiebolag där risken är högre. Du kan alltså låna pengar till ett aktiebolag med lågt kreditbetyg. Långivaren kompenserar då för det genom att ta ut en högre ränta.

Låg ränta är viktigt men inte det enda som betyder något

Observera att låg ränta inte är den enda faktorn som avgör om ett lån till ett aktiebolag är bra eller dåligt. Det kan vara fördelaktigt att låna utan säkerhet även om det innebär att du får högre ränta. Ett annat kriterium som kan vara viktigt när du jämför företagslån till aktiebolag är om återbetalning villkoren är flexibla. Det bästa är om du kan förändra återbetalningstiden utan att det kostar extra.

Banksäkerhet är ett annat viktigt område. Du ska kunna vara trygg i att de uppgifter du delar med långivaren krypteras och inte säljs vidare. De långivare som vi på Fakturino samarbetar med lever upp till höga krav när det gäller banksäkerhet.

Företagslån aktiebolag

Det är inte säkert att långivaren bryr sig om vad du ska använda pengarna till. Om det är ett mindre lån utan säkerhet fungerar det ungefär som när du ansöker om ett privatlån. Det är dock inte meningen att du ska använda lånet till privat konsumtion. Lånet ska gynna företaget. Handlar det om ett större belopp kan långivaren fästa stor vikt vid vad du ska använda pengarna till. Är det ett lån till en fastighet sker utbetalningen i samband med att den förvärvas. Utbetalningar kan också ske löpande men det vanligaste är att pengarna betalas ut direkt i samband med att du fått din ansökan beviljad.

Här är några vanliga användningsområden för företagslån till aktiebolag:

 • Investering i produktion. Du kan behöva anställa personal eller investera i utrustning som gör att du kan tillmötesgå efterfrågan.

 • Hjälp med att täcka löpande kostnader. Så länge ett företag inte är lönsamt kan du behöv låna för att täcka löner, hyra och andra nödvändiga utgifter.

 • Marknadsföring. Du kan behöva ansöka om ett företagslån till ett aktiebolag för att göra det synligt och attraktivt.

 • Oförutsedda utgifter. En kostnad kan uppstå plötsligt eller tidigare än beräknat.

Gå alltid igenom företagets ekonomi innan du ansöker om ett företagslån till ett aktiebolag. Det är viktigt att ni själva är säkra på att företaget kan betala tillbaka lånet i tid och att lånet kommer att skapa värde för aktiebolaget.