checkbox 08-400 14 560

JÄMFÖR FÖRETAGSFINANSIERING

 

checkbox Jämför bland upp till 30 banker
checkbox Kostnadsfritt & aldrig bindande
checkbox Tillgång till personlig finansieringsexpert

checkbox 08-40014560

Jämför Företagsfinansiering

checkbox Jämför bland upp till 30 banker
checkbox Kostnadsfritt & aldrig bindande
checkbox Tillgång till personlig finansieringsexpert

Fakturino är registrerat hos Finansinspektionen

Upp till 4 miljoner kronor

Jämför bland upp till 30 banker här 

Företagslån Factoring

✓ Personlig rådgivning
✓ Kostnadsfritt & aldrig bindande
✓ Registrerade hos Finansinspektionen

Företagslån utan borgen

Företagslån utan borgen eller med borgen?
En borgen är en säkerhet för ett lån. Att gå i borgen betyder att en eller flera personer tar på sig ansvaret för att ett lån betalas tillbaka

om inte låntagaren själv klarar detta. En person som går i borgen för ett lån kallas borgensman. En borgensman är, utifrån långivarens perspektiv, en extra säkerhet och en garanti för att ett lån kommer att betalas tillbaka.
 

För att en borgensman ska ha juridiskt bindande skyldigheter måste det finnas ett giltigt avtal. Finns inget avtal så finns det ingen borgensman och det kommer heller inte att betalas ut några pengar. Långivaren kommer att göra en kreditprövning av borgensmannen för att försäkra sig om att denne har förutsättningar att betala tillbaka lånet.

Om du har en enskild firma kan man säga att du automatiskt går i borgen för ett företagslån. Detta sker automatiskt i och med att det inte är någon skillnad på din privata ekonomi och företagets ekonomi. Du är betalningsskyldig helt enkelt.

Det finns inga särskilda krav på hur ett borgensavtal ska vara utformat. Att det är skriftligt är god banksed även om ett muntligt avtal som kan styrkas också gäller. Det är vanligt att ett borgensavtal undertecknas av borgensmannen på skuldebrevet med låntagarens förpliktelser.

Jämför kostnadsfritt

Vi jämför kostnadsfritt företagslån från upp till 30 banker för att hitta rätt lån för just ditt företag.

✓ Kostnadsfri jämförelse
✓ Ej bindande
✓ Personlig rådgivning


När behövs det en borgensman?

Du behöver en borgensman som en försäkring gentemot långivaren när långivaren kräver det. Det kan finnas flera anledningar till varför du inte kan få ett bra lån privat eller ett företagslån utan borgen:

 • Betalningsanmärkningar eller så låg kreditvärdighet av någon annan anledning att du inte beviljas lån.

 • Du behöver låna ett större belopp än vad som är möjligt utan borgensman.

 • Du har inte möjlighet att få ett lån med förmånliga villkor utan borgensman. Det blir billigare om någon gått i personlig borgen för lånet.

 • Du vet inte om du kommer att kunna betala tillbaka lånet i tid.

Observera att företagslån utan borgen är vanliga, även när det gäller förhållandevis stora belopp. Om du klarar dig på ett mindre lån är det ofta bra att avstå från att blanda in en borgensman eftersom det innebär att lånet blir mer komplicerat.

Vad finns det för olika typer av borgen?

Det finns mer än ett sätt att gå i borgen för ett lån.
 

Enkel borgen innebär att borgensmannen tar på sig att betala skulden för ett lån om det gått till Kronofogden och fortfarande inte kan betalas av låntagaren. Det är viktigt att det finns ett avtal som visar exakt vad det är borgensmannen gått i borgen för.

Proprieborgen är en annan typ av borgen. Där har långivaren rätt att kräva en eller flera borgensmän på pengar direkt om lånet inte har återbetalats enligt villkoren. Vid enskild borgen görs det alltså först en utredning av låntagarens återbetalningsförmåga. Vid proprieborgen har borgensmannen och låntagaren samma skyldigheter gentemot långivaren.

Generell borgen är en borgen som inte har en beloppsbegränsning. Borgensmannen är i det fallet ansvarig för låntagarens skulder för alltid. Det är ganska vanligt att en stor aktieägare går i borgen för ett företag på det sättet. Att gå i generell borgen är ett mycket stort åtagande som ibland kan vara nödvändigt. Men det kan också få ganska allvarliga konsekvenser och leda till skuldsättning. En generell borgen kan vara beloppsbegränsad och alltså gälla upp till ett visst belopp. Den kan också vara tidsbestämd.

Solidarisk borgen innebär att flera borgensmän som gått i borgen delar solidariskt på ansvaret utan förbehåll.

Vad är det för skillnad på borgenär och borgensman?

Borgenär är ett av de ord i svenska språket som oftast missförstås enligt Skatteverket. Många använder ordet borgenär, när de egentligen menar borgensman fast det betyder två helt olika saker. En borgenär är motparten i en uppgörelse där det även finns en gäldenär. Borgenären är alltså den part som har pengar eller arbete att inkräva efter att ha lånat ut pengar. Banker och andra kreditinstitut är således borgenärer.

Vad innebär begreppet gäldenär?

Gäld är en synonym till skuld. En gäldenär har en skuld till någon annan. Gäldenär är en juridisk term som i de flesta situationer betyder samma sak som låntagare. Företag såväl som privatpersoner kan vara både borgenärer och gäldenärer.

Vad innebär borgensprövning?

En borgensprövning kan liknas vid en noggrant genomförd kreditprövning. Ofta finns det flera borgensmän så långivaren har mer att ta ställning till än vid en låneansökan utan borgensmän. Det är därför företagslån utan personlig borgen är vanligare. Lånet behöver gälla ett lite större belopp för att det ska vara värt mödan för långivaren att genomföra en borgensprövning. Ett borgensavtal kan gälla en längre tid och vara mycket vidare än ett vanligt låneavtal. Det gäller särskilt när det handlar om generell borgen. Det är därför viktigt att en borgensprövning, så långt det är möjligt, fastställer borgensmannens eller borgensmännens framtida betalningsförmåga.

Det behöver dock inte vara en omständig process att ansöka om ett företagslån med borgen. Vi på Fakturino förmedlar lån där du får bättre chanser att få låna så mycket du behöver med borgen. I vissa fall kan ett sådant lån handläggas automatiskt. Kreditprövningen av både låntagaren och borgensmannen görs utifrån uppgifter i offentliga register.

Vad ska du tänka på om du går i borgen för någon?

Att gå i personlig borgen för ett lån är ett ansvar som man inte ska ta lätt på. Det handlar inte bara om att du kan bli skyldig att betala i låntagarens ställe. Om du gått i borgen för ett lån och inte kan fullfölja dina förpliktelser som borgensman kan konsekvenserna bli allvarliga. Lika allvarliga som när ett lån i ditt namn förfaller till betalning.

Funderar du på om det är en bra idé att gå i borgen för ett lån? Du måste du ha god inblick i låntagarens ekonomi för att kunna ta rätt beslut. Handlar det om ett lån med lång löptid måste du kunna tänka långsiktigt. Samma sak gäller om det är generell borgen. Att själv begära in en kreditupplysning ger dig en objektiv översikt, vilket är fördelaktigt även när du litar fullt ut på låntagaren.

Här är ett par situationer då det kan vara rimligt att gå i personlig borgen för någon annan:

 • Du har mycket stort förtroende för låntagaren och en god anledning att hjälpa denne.

 • Går i personlig borgen för ett lån till ditt eget företag och är trygg i att du kommer att kunna betala tillbaka lånet.

 • Du får något i utbyte mot att du går i borgen för ett lån som har ett så högt värde att du är beredd att ta den risk det innebär att gå i borgen.

 • Beloppet som lånet gäller är obetydligt för dig och det är ingen stor förlust om du blir betalningsskyldig i låntagarens ställe.

Relationen mellan gäldenären och borgensmannen kan påverkas

Innan du går i borgen för någon annan är det viktigt att tänka på vilka konsekvenserna kan bli på ett personligt plan. Relationen mellan dig och låntagaren kan påverkas om denne inte kan betala tillbaka och du själv blir återbetalningsskyldig i egenskap av borgensman. Ju närmare du står låntagaren, desto viktigare är det att tänka igenom beslutet ifall att det värsta händer. Går du i borgen för en kollega eller en delägare i ditt företag kan ert framtida samarbete stå på spel. Du ska inte ta lätt på detta med borgen. Är du tveksam till att bli borgensman är det förmodligen bättre att avstå.

Samma sak gäller naturligtvis i den omvända situationen om det är du som behöver en borgensman för att kunna bli beviljad ett lån till dig eller ditt företag.

Vem kan bli borgensman?

Det är helt upp till borgenären, alltså långivaren, att avgöra vem som accepteras som borgensman. Kraven ökar naturligtvis med storleken på lånbeloppet. I grund och botten handlar det om att borgensmannen ska ha en hög kreditvärdighet. I annat fall blir inte borgensmannen den extra säkerhet för lånet som borgenären förväntar sig.

Kan man avsluta sitt borgensåtagande?

Ett borgensåtagande är ett avtal mellan i första hand borgensmannen och borgenären, alltså långivaren. Om det var enkelt att avsluta ett borgensåtaganden skulle det inte fylla någon funktion. Grundregeln är att du bara kan avsluta ett borgensåtagande med långivarens samtycke. Ett sådant samtycke kan ibland erhållas om någon annan tar över som borgensman. Ett borgensavtal kan också utformas så att borgensåtagandet upphör under vissa förutsättningar, till exempel efter en viss tid eller upp till ett visst belopp.

Vad gäller om en borgenär tvingas att betala i låntagarens ställe?

Om du som borgensman tvingas att betala en skuld åt den du gått i borgen för övertar du borgenärens fordran. Du kan kräva att gäldenären ersätter vad du har betalat. Det kan dock vara svårt för dig som borgensman att få tillbaka pengarna. Det är ju i regel så att gäldenären hamnat i en svår situation och det är därför du blivit tvungen att betala för dennes räkning.

Pant istället för borgen

Ett alternativ till att låna med borgen är att använda en pant som säkerhet för lånet. Långivaren har då rätt att tillgodogöra sig värdet av en viss egendom som betalning för ett krav. Ofta används en fastighet som pant för ett lån.

Företagslån utan borgen

Både fysiska och juridiska personer kan gå i borgen för ett lån. Den som går i borgen kallas för borgensman och åtar sig att betala en skuld, för en låntagares räkning. Långivaren kan alltså kräva borgensmannen på pengar om låntagaren inte betalar tillbaka en skuld. Vid så kallad generell borgen gäller inte borgensåtagandet en specifik skuld utan i just generell mening, ofta under en bestämd tid.

Att ha en borgenär kan vara en förutsättning för att du ska få lånet du behöver. Genom att själv gå i borgen och bli borgensman kan du skapa stort värde för någon annan eller dig själv om du går i personlig borgen för ett lån till ditt eget företag. Att gå i borgen är ett stort ansvar och det är viktigt att tänka igenom riskerna.

 • Borgensman = Den person som går i borgen för lånet, alltså garanterar att lånet blir betalt om låntagaren inte kan betala skulden.

 • Borgenär = Den som lånar ut pengar, alltså banken eller kreditinstitutet i det här fallet.

 • Gäldenär = Den som lånar pengar, alltså låntagaren.