Användarvillkor

Fakturino har som affärsidé att förmedla företagskunder till finansbolag avseende factoringprodukterna Fakturaköp stycke, Fakturaköp löpande och Fakturabelåning. De bud/offerter ni får från finansbolagen gäller under förutsättning att deras kreditkommitté godkänner er kreditförfrågan.

Kostnadsfritt & ej bindande

Fakturino är öppet för dig som företag att använda. Det är kostnadsfritt att skapa en budgivning och aldrig bindande att gå vidare med något av finansbolagen. Först när ni i ett senare skede skrivit avtal med det finansbolag ni valt, binder ni er till detta avtal med finansbolaget. Offerterna ni erhåller via Fakturino är giltiga max 30 dagar samt under förutsättning att budgivningsperioden inte gått ut.

Sekretess

Den finansiella information, rörande ert företag samt era kunder, som ni lämnar till Fakturino Sverige AB används endast som underlag till finansbolagen för att de ska kunna ge er bästa möjliga villkor i sina offerter/bud. Allmänna uppgifter såsom kontaktuppgifter sparas. Vi garanterar att ingen information distribueras eller säljs vidare till tredje part.

Dina kunder

Fakturino kontaktar aldrig era kunder. Vi gör däremot slagningar av ett urval av era kunder mot Upplysningscentralen (UC). För de kunder som är Aktiebolag så skickas ingen information ut att en slagning gjorts. För de som är handelsbolag eller enskilda firmor så skickas en upplysningskopia ut där det står att vi på Fakturino gjort en slagning i registret, samt en kort beskrivning av vår tjänst

Ditt godkännande

Genom att godkänna användarvillkoren godkänner ni att den information som lämnats till Fakturino Sverige AB är riktig (med verkligheten överensstämmande) och att Fakturino får:

  • Skicka lämnad information till våra anslutna partners/finansbolag som underlag för offert/bud

  • Spara uppgifterna om ert företag

  • Kontakta er vid behov

Fakturino Sverige AB ansvarar inte i något fall för eventuella felaktigheter eller skada som kan drabba ert företag direkt eller indirekt, utan är enbart en förmedlare av information.