Affärshändelse

En affärshändelse är detsamma som en ekonomisk händelse i ett företag, det vill säga en transaktion som påverkar företagets förmögenhet eller struktur. Det kan exempelvis vara egna insättningar och uttag, ändringar vad gäller skulder och fordringar, beslut om bokslutsdispositioner och in- och utbetalningar från kassa, bank eller andra konton. Det kan också vara varor eller tjänster som köps in, löner som betalas ut eller inköp av inventarier.

Ekonomiska händelser som också räknas till affärshändelser kan till exempel gälla kontantinsats på en fastighet till mäklare. Det kan också gälla en butik som säljer andras produkter mot betalning i efterhand. Affärshändelse är ett begrepp man enbart använder sig av när det gäller händelser som direkt inverkar på företagets resultat eller företagets situation. Skulder är ett sådant exempel eftersom de påverkar hur stora företagets tillgångar är.

Affärshändelser ska alltid bokföras

Alla företag är skyldiga att uppge varje affärshändelse i bokföringen enligt bokföringslagen. Den ska också dokumenteras med exempelvis fakturor, skuldebrev, kontoutdrag och kvitton. Dessa underlag kallas för verifikationer och ger information om den specifika affärshändelsen.

Vill du jämföra företagsfinansiering?

Fakturino är Sveriges största jämförelseplattform för företagsfinansiering. Vi hjälper dig att jämföra företagsfinansiering bland upp till 30 banker. Oavsett om du behöver företagslån, factoring, checkkredit eller leasing, finns vi här för att hjälpa dig. Jämförelsen är alltid kostnadsfri, aldrig bindande och du kan tryggt och säkert signera med Bank-ID. 

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC