Aktiebolag

Ett aktiebolag är en bolagsform där du som individ inte har något ekonomiskt ansvar. Detta gäller alla delägare, det vill säga aktieägare. För den som vill starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats och detta kapital kan sedan användas till att införskaffa tillgångar som skall stanna kvar i företaget. Förbrukas mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet gäller specifika regler där du kan bli personligt ansvarig och riskera att tvingas likvidera bolaget. För att långivarna ska vara skyddade bör således det egna kapitalet vara lika stort som aktiekapitalet.

Det finns ett antal krav som måste uppfyllas för att starta ett aktiebolag. Exempelvis krävs 50 000 kronor i aktiekapital vid start. För publika aktiebolag gäller 500 000 kronor.

Varför ska man starta ett aktiebolag?

Ett aktiebolag erbjuder ett omfattande skydd för dig som privatperson. Det finns en tydlig skillnad mellan dig som privatperson och företaget, till skillnad mot enskild firma där du är personligt ansvarig.

Man kan starta aktiebolag själv eller vara flera delägare. Ett eller flera företag kan också starta denna typ av bolagsform. Det namn bolaget har vid registrering skyddas per automatik i Sverige. Vid varje bolagsstämma har samtliga aktieägare rösträtt gällande bolagets intressen.