Årsredovisning

En årsredovisning är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. En årsredovisning ska bestå av en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys (endast för större bolag) och noter. Har bolaget en revisor ska även en revisionsberättelse upprättas. Den är dock inte en del av årsredovisningen.

Företagsfinansiering

Vill du jämföra företagsfinansiering? Vi hjälper dig att jämföra företagslån, factoring, checkkredit och leasing helt kostnadsfritt. Vi jämför bland upp till 30 banker och finansbolag och du kan tryggt och säkert signera med Bank-ID. Unikt med Fakturino är att du alltid har tillgång till en personlig rådgivare ifall du har frågor.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC