Årsredovisning

En årsredovisning är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. En årsredovisning ska bestå av en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys (endast för större bolag) och noter. Har bolaget en revisor ska även en revisionsberättelse upprättas. Den är dock inte en del av årsredovisningen.