Artikelkontering

Varje artikel som ska faktureras måste ha rätt artikelkontering, annars kan inte momsen beräknas på rätt sätt. Konteringen talar om för bokföringsprogrammet hur försäljningen av artikeln ska föras in i bokföringen. Varje gång en ny artikel registreras ska man ange vilken artikelkontering den ska ha.

Artikelkonteringen styr redovisningen både när det gäller faktura till kund och leverantörsfaktura.

När du registrerar en faktura så hamnar den på ett förvalt bokföringskonto via en konteringskod. För att skapa en konteringskod måste man lägga upp kontoplanen som innehåller de konton man vill bokföra artiklarna på. Säg exempelvis att du registrerat en kund som momsfri, då ska det kontot användas som du uppgett i rutan Försäljning, momsfri. Du använder export när det gäller försäljning utanför EU.

Exempel på artikelkontering

Anta att du exempelvis jobbar i byggbranschen på säljsidan och ska redovisa moms. Sedan 2007 är det köparen som betalar moms, inte säljare. För att rätt konto ska hämtas och du ska slippa momsen måste du ha rätt markeringar i kundregistret på de byggföretag som du säljer dina tjänster till. Detta fungerar bara automatiskt om du använder dig av artikelkontering när du fakturerar.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er

Ansök om finansiering Om Fakturino