Artikelkontering

Varje artikel som ska faktureras måste ha rätt artikelkontering, annars kan inte momsen beräknas på rätt sätt. Konteringen talar om för bokföringsprogrammet hur försäljningen av artikeln ska föras in i bokföringen. Varje gång en ny artikel registreras ska man ange vilken artikelkontering den ska ha.

Artikelkonteringen styr redovisningen både när det gäller faktura till kund och leverantörsfaktura.

När du registrerar en faktura så hamnar den på ett förvalt bokföringskonto via en konteringskod. För att skapa en konteringskod måste man lägga upp kontoplanen som innehåller de konton man vill bokföra artiklarna på. Om du tillexempel har registrerat en kund som momsfri, så ska det kontot användas som du uppgett i rutan, dvs försäljning-momsfri. När det gäller försäljning utanför EU använder du export.

Exempel på artikelkontering

Om du exempelvis jobbar i byggbranschen på säljsidan och ska redovisa moms så finns det några saker man ska tänka på. Sedan 2007 är det nämligen köparen som betalar moms och inte säljaren. För att rätt konto ska hämtas och du ska slippa momsen, måste du ha rätt markeringar i kundregistret på de byggföretag som du säljer dina tjänster till. Detta fungerar bara automatiskt om du använder dig av artikelkontering när du fakturerar.