Avgiftskod

Avgiftskod är ett begrepp som används inom tullen när det ska beräknas tull på olika varor beroende på varans ursprung, sammansättning etc. Om man inte deklarerar sina varor på rätt sätt i importdeklarationen kan ärendet komma att hanteras manuellt eller avvisas. Detta i sin tur innebär att det kan ta mycket längre tid innan några gods lämnas ut.

Monetärt tullvärde

Det har skett en del tekniska förändringar när det gäller import och i samband med detta har man infört ett nytt begrepp, nämligen monetärt tullvärde. Detta är värdemässigt detsamma som ett vanligt tullvärde men i tulldeklarationen kallas det numera för monetärt tullvärde. Detta är en del av beskattningsunderlaget för importmoms. Utöver detta tillkommer även tull samt olika avgifter som tullverket debiterar.

Avgiftskod A00, det vill säga tull, finns kvar som vanligt. I vanliga fall tar man ut en procentsats av tullvärdet och det ska deklareras med Avgiftskod A00 samt kod 1MT. Orsaken till detta är att Avgiftskod A00 inte anges när varan är tullfri. Det monetära värdet som går under kod 1MT ska dock alltid finnas med.

Jämför företagsfinansiering hos Fakturino

Vi är Sveriges största jämförelseplattform för företagsfinansiering. Vi erbjuder flest tjänster och kan hjälpa dig att jämföra företagslån, checkkredit, factoring eller leasing. Behöver du rådgivning finns våra erfarna finansieringsexperter alltid tillgängliga. Fakturino ägs sedan 2018 av Bonnier News. 

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC