Balanskonto

Balanskonto är de konton som ingår i balansräkningen. De visar företagets skulder, tillgångar och eget kapital. Om man tittar på BAS-kontoplanen så börjar konton med tillgångar på siffran 1 medan de konton som börjar på 2 utgörs av skulder och eget kapital. De konton som börjar med siffrorna 3 och 8 är resultatkonton.

Bokföring av balanskonton

När man bokför balanskonton delar man upp dem i två kontoklasser. Tillgångskonton, det vill säga kontoklass 1, ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Kontoklass 2 som utgör skulder och eget kapital fungerar tvärtom och ökar på kreditsidan och minskar på debetsidan. Man brukar i bokföringsspråk benämna tillgångssidan som aktivsidan och skuldsidan som passivsidan. När ett räkenskapsår avslutas ska tillgångarna i företaget vara lika stor som summan av det egna kapitalet samt skulderna. De båda sidorna ska vara i balans.

En balansräkning är detsamma som en uppställning av företagets tillgångar på ena sidan och skulder och eget kapital på den andra. Man brukar ofta kalla en sådan sammanställning för balansrapport. Vid räkenskapsårets början finns en ingående balans på alla konton och vid räkenskapsårets slut en utgående balans.

Fakturino är Sveriges största jämförelseplattform för företagsfinansiering

Har du behov av företagslån, factoring, checkkredit eller leasing? Vi hjälper dig att jämföra helt kostnadsfritt bland upp till 30 banker och finansbolag. Behöver du rådgivning finns alltid våra erfarna finansieringsexperter tillgängliga. 

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC