BAS-kontoplan

BAS-kontoplan är en kontoplan för bokföring. Den skapades i en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen tillsammans med Sveriges Industriförbund. De två organisationerna blev senare Svenskt Näringsliv. Första utgåvan av BAS-kontoplanen publicerades 1976. Det var också då den nya bokföringslagen kom och man tyckte att organisationer och företag behövde hjälp att följa den genom enhetliga riktlinjer.

Detta format används exempelvis av företag som framställer bokföringsprogram samt av de flesta företag och organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige.

BAS 2015

BAS 2015 är en allmän plan för systematisering av affärshändelser. Det spelar ingen roll hur stort företag man har, vilken omsättning eller hur många anställda som finns. Alla företag och organisationer kan använda BAS 2015. Den kan också användas av både aktiebolag och enskilda firmor eftersom den är helt oberoende av den juridiska formen. BAS 2015 är anpassad till rådande skattelagstiftning, årsredovisningslagen samt aktuella redovisningsrekommendationer från BFN.

BFN är en statlig organisation vars uppgift är att utveckla god redovisningssed samt att ta fram nya regler och information. BAS har istället fokus på kontoplanens struktur och ägs och drivs av Svenskt Näringsliv.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC