Befarad kundförlust

En kundförlust är en förlust som uppstår när en kund har en så kallad otillräcklig betalningsförmåga. Företaget har skickat ut en kundfaktura som kunden inte kan betala och dessa fordringar delas in två kategorier, konstaterade eller befarade kundförluster.

Det är redovisningsenheten som vidtar de åtgärder som anses nödvändiga för att företaget ska få betalt. Det innebär att de skickar påminnelser, inkassokrav och hot om utmätning vilket i värsta fall kan försätta kunden i konkurs.

Befarad eller konstaterad kundförlust

En befarad kundförlust uppkommer när en kundfaktura inte betalats när förfallodatum infaller. Det uppkommer även när betalningen har dragit ut på tiden efter ett visst antal dagar efter förfallodatum.

En konstaterad kundförlust är ett begrepp som används när man har en övertygelse om att fakturan inte kommer att bli betald. För att det ska räknas som en konstaterad kundförlust gäller det att kunden ska ha gått i konkurs, fått ackord alternativt blivit utsatt för en utmätning.

När man ska bokföra en befarad kundförlust ska den redovisas som en nedskrivning av kundfordringar och en kostnad för kundförluster. Dessa ska redovisas exklusive moms.

Vill du jämföra företagsfinansiering?

Få hjälp att jämföra av Sveriges största jämförelseplattform för företagsfinansiering. Vi hjälper dig att hitta det bästa upplägget för ditt företag genom att jämföra bland upp till 30 banker och finansbolag. Oavsett om du behöver företagslån, factoring, checkkredit eller leasing, finns vi här för att hjälpa dig. 

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC