Behandlingshistorik

Behandlingshistorik är ett system för den dokumentation som krävs för att man i efterhand ska kunna följa vissa tillämpade behandlingsregler för diverse bokföringsposter. Till exempel så kan man med hjälp av behandlingshistoriken ta fram rapporter som visar vilka systemparametrar och generella parametrar som har använts under årets gång.

Behandlingshistorikens funktion

Förutom dokumentationen som förevisar hur saker står till vid årets slut så ska även förändringar under åren kunna följas. Behandlingshistoriken har ett syfte och den följer endast sin funktion när den utformas så att man vid eventuella behov, kan konstatera vilken version av till exempel behandlingsregler, samlingsplan, kontoplan och liknande som gällde vid en specifik tidpunkt. Behandlingshistoriken bör alltså hållas aktuell.

När en dokumentation av en förändring sker borde beskrivning av själva ändringen samt tidpunkten för dess införande avses. Även en beskrivning om hur arkiveringen av räkenskapsmaterialet sker ska förses. Behandlingshistorik samt systemdokumentation, ska arkiveras i tio år då de utgör räkenskapsinformation.

För att sammanfatta denna beskrivning kan vi säga att ett företag använder sig utav ett datorbaserat standardsystem för till exempel fakturering, bokföring, och kund- och leverantörsreskontra. Det finns uppgifter i varje delsystem om när data har ändrats och bearbetats, så kallad behandlingshistorik. Hur den skapas framgår i varje delsystems manual.

Vad gör Fakturino?

Vi hjälper dig att jämföra företagslån, factoring, checkkredit och leasing helt kostnadsfritt. Jämförelsen är heller aldrig bindande. Fakturino är Sveriges största plattform för företagsfinansiering och ägs sedan 2018 av Bonnier News.

 

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC