Bokföring

Bokföring innebär att föra anteckningar över diverse affärstransaktioner och på så sätt redovisa sina egna ekonomiska händelser. Alla näringsidkare måste, enligt bokföringsnämnden, bokföra, och detta ska utföras på samma standardiserade sätt varje gång. Man ska försöka att se till så att bokföringen sker i datumordning om det är möjligt. Skatteverket får genom bokföring uppgifter om en parts in- och utgående moms. Differensen mellan in- och utgående momsen ska betalas in till Skatteverket eller ut från Skatteverket.

Kontantmetoden och faktureringsmetoden

Man kan generera en hel del rapporter och liknande utifrån bokföring, så som resultatrapporter, balansrapporter, och verifikationslistor. De två metoder som används i bokföring är kontantmetoden, som är den något förenklade versionen, samt faktureringsmetoden. Kontantmetoden får endast användas av mindre företag och föreningar.

Redovisning

Sammanställandet av räkenskaperna i årsredovisningar och liknande kallas redovisning. När ett räkenskapsår är slut görs ett bokslut, vilket betyder att man avslutar bokföringen för den tidsperioden. Den vanligaste tidsperioden är tolv månader.

Kontoplaner

Det finns olika typer av kontoplaner som kan passa olika näringsidkare, och de är framtagna av BAS-gruppen. Det finns till exempel standard-kontoplaner för enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och så vidare. Man bör alltid bokföra en ekonomisk händelse på minst två konton för att kunna se hur pengarna har kommit in eller ut ur bolaget.

Vill du jämföra företagsfinansiering?

Vi hjälper dig att jämföra bland upp till 30 banker och finansbolag för att hitta det upplägg som passar dig bäst. Oavsett om du behöver företagslån, factoring, checkkredit eller leasing, finns vi här för att hjälpa dig. 

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC