Bokföringsförslag

När man skapar en övrig insättning, ett övrigt uttag eller en manuell verifikation så fungerar bokföringsförslag som en slags mall. Det innebär att man slipper skriva in sina bokföringskonton varje gång man ska anteckna någon form av händelse.

Att skapa ett bokföringsförslag

När man skapar ett nytt bokföringsförslag får man ange namn och välja användningsområde. Dessa områden är övrig insättning, övrigt uttag, samt manuell verifikation. Förslaget kan endast användas på den typ som valdes. När man väl har valt sitt förslag så behöver man bara fylla i beloppen, så kommer kontona upp automatiskt.

Eftersom vissa affärshändelser är betydligt vanligare än andra, så ska det gå snabbt och smidigt att kunna bokföra dem. Med bokföringsförslag kan man alltså få hjälp med hur man ska kontera verifikationen.

Man har även möjligheten att göra bokföringsförslag som är helt färdiga om man exempelvis bokför resekostnader ofta. Om så är fallet så lägger man till en extra rad i bokföringsförslaget och väljer sedan konto 5800 – Resekostnader.

Om man är osäker på hur allt fungerar, och skulle vilja prova på det själv, så går det att träna på att skapa egna bokföringsförslag på nätet. Bara man ser till att man inte övar i sitt riktiga företag.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC