Bokföringslagen

Bokföringslagen, ofta förkortad BFL, är lagen som reglerar hur bokföringen ska skötas av bokföringsskyldiga juridiska och fysiska personer. BFL reglerar hur bokföringen ska läggas upp samt hur den ska presenteras, avslutas, och hur arkiveringen ska ske. Några exempel på avslut är årsbokslut och årsredovisning.

Vilka är bokföringsskyldiga?

Alla handelsbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar, samt vissa ideella föreningar och stiftelser är bokföringsskyldiga. Även personer som bedriver näringsverksamhet har bokföringsplikt. För att man ska veta hur man sköter bokföringen så kan man ta hjälp utav bokföringslagen, vilken innehåller regler och vägledande direktiv.

Bokföringslagens delar

Bokföringslagen innehåller olika delar, som till exempel inledande bestämmelser, där en överblick av lagen presenteras, samt definitioner av diverse förekommande begrepp. Den innehåller även kretsen av bokföringsskyldiga, längder och bestämmelser för räkenskapsår, innebörden av bokföringsskyldighet, samt hur den löpande bokföringen avslutas. I det sista kapitlet står det att överklaganden har möjlighet att ske i en förvaltningsdomstol. Där står det även att prövningstillstånd krävs om man ska överklaga till kammarrätten.

I bokföringslagen kan man även hitta allmän information om bokföringsskyldigheten, vad som gäller vid gemensam bokföring, samt att den ska ske enligt god redovisningssed. Man kan även få information om utvecklandet av god redovisningssed, som till exempel vilka som har ansvar för den.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC