Bokföringsmetod

Det finns två stycken bokföringsmetoder som används i Sverige. Kontantmetoden är den något förenklade versionen och får endast användas av föreningar och mindre företag. Övriga näringsidkare använder sig utav faktureringsmetoden. Via bokföringen får Skatteverket uppgifter om näringsidkarens in- och utgående moms.

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden är ett sätt att bokföra, det vill säga att föra anteckningar över ekonomiska händelser och liknande. Denna metod innebär att varje faktura bokförs vid två olika tillfällen. Dessa två tillfällen är när fakturan utfärdas av leverantören eller tas emot av kunden själv, samt när fakturan betalas in. Vid det första tillfället bokför man upp en skuld eller fordran eller en kostnad/inkomst och moms. Vid det andra tillfället bokar man bort sin skuld eller fordran. 

Kontantmetoden

Kontantmetoden innebär att man blir tvungen att vänta med att bokföra en affärshändelse tills själva betalningen sker. Därför bokförs varje faktura bara en gång, till skillnad från faktureringsmetoden.

Om företaget eller föreningen inte är ålagda att göra en årsredovisning, och om nettoomsättningen uppgår till högst 3 miljoner kronor, så får bokföring ske enligt kontantmetoden. Denna metod ska användas om företaget har ett mindre antal fakturor. Vid tillämpning av kontantmetoden ska momsen redovisas i enlighet med hur fakturorna bokförs vid betalningstillfället. Momsen på obetalda fakturor vid räkenskapsårets slut ska redovisas i bokslutet. 

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC