Bokföringsmetod

Det finns två stycken bokföringsmetoder som används i Sverige. Kontantmetoden är den något förenklade versionen, och den får endast användas av föreningar och mindre företag. Övriga näringsidkare använder sig utav faktureringsmetoden. Via bokföringen får Skatteverket uppgifter om näringsidkarens in- och utgående moms. Faktureringsmetoden Faktureringsmetoden är ett sätt att bokföra, det vill säga att föra anteckningar över ekonomiska händelser och liknande. Denna metod innebär att varje faktura bokförs vid två olika tillfällen. Dessa två tillfällen är när fakturan utfärdas av leverantören eller tas emot av kunden själv, samt senare när fakturan betalas in. Man bokför upp en skuld eller fordran, en kostnad eller inkomst, och moms den första gången. Man bokar bort sin skuld eller fordran den andra gången. Kontantmetoden Kontantmetoden innebär att man blir tvungen att vänta med att bokföra en affärshändelse tills själva betalningen sker. Därför bokförs varje faktura bara en gång, till skillnad från faktureringsmetoden. Om företaget eller föreningen inte är ålagda att göra en årsredovisning, och om nettoomsättningen uppgår till högst 3 miljoner kronor, så får bokföring ske enligt kontantmetoden. Alltså så ska denna metod användas om företaget har ett mindre antal fakturor. Vid tillämpning av kontantmetoden ska momsen redovisas i enlighet med hur fakturorna bokförs vid betalningstillfället. Dock så ska momsen på obetalda fakturor vid räkenskapsårets slut redovisas i bokslutet.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er

Ansök om finansiering Om Fakturino