Bokföringsorder

När en affärshändelse har ägt rum, men saknar verifikation, sker en bokföringsorder. Detta sker specifikt för händelser som måste bokföras enligt bokföringslagen och den bokföringsskyldige måste då själv upprätta en verifikation. Det är detta dokument som vi kallar bokföringsorder.

När används en bokföringsorder?

En bokföringsorder kan självklart användas i olika slags situationer, som till exempel vid en rättelse av en verifikation som bokförts fel, när ett företags ägare tar ut eller tillför pengar eller varor, och vid en intern omföring. En intern omföring kan vara en ombokning mellan olika kostnadskonton.

En bokföringsorder kan även användas som specifikation när ett kvitto är så pass litet att det skapar komplikationer när man ska anteckna på det, samt när det är av dålig kvalitet. Ännu en situation när en bokföringsorder används, är när man borde ha fått en verifikation, men inte har fått det av någon anledning.

Ansök om företagslån med Fakturino

Vi jämför bland upp till 30 banker för att du ska få så bra erbjudande som möjligt.

Ansökan är kostnadsfri & aldrig bindande.
Samt tillgång till personlig rådgivare

Hur ska bokföringsordern läggas upp?

En bokföringsorder ska innehålla en beskrivning av affärshändelser, information om datum för transaktionen, samt informera om vilket konto transaktionen gäller. Den bör även innehålla motbokningsuppgifter mellan debet och kredit.

En bokföringsorder används för att sammanfatta och för att skapa ett verifikationsunderlag för diverse affärshändelser som saknar annan sorts verifikation av ett eller annat skäl. Den kan även användas för att rätta felaktiga verifikat som redan har bokförts.