Bokföringsskyldig

Bokföringsskyldigheten innebär att alla företag måste bokföra sina affärshändelser. Detta sker löpande i en grundbok och huvudbok. Bokföringen ska alltså ske i kronologisk och systematisk ordning. Varenda in- och utbetalning som sker kontant bör bokföras senast nästföljande arbetsdag, och resterande affärshändelser så fort som det är möjligt. De ska också finnas underlag för alla sorters affärshändelser; så kallade verifikationer.

Vilka är bokföringsskyldiga?

De som är bokföringsskyldiga är alla näringsidkare, ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund. Bokföringsskyldigheten inträder då tillgångarna överstiger gränsbeloppet vid ett års start, eller från och med den tidpunkt då den juridiska personen bildandes. Även då ska tillgångarna överstiga det angivna gränsbeloppet.

Vilka är inte bokföringsskyldiga?

Bokföringsskyldigheten upphör om tillgångarnas värde hos både juridiska personer och stiftelser inte har nått upp till gränsbeloppet under de senaste tre åren. Staten, kommunen, konkursbon, regionförbund och landsting omfattas inte av bokföringsskyldighet. Även stiftelser vars tillgångar ska användas för vissa fysiska personers förmån tillhör denna grupp. Om en förening inte omfattas av bokföringslagen så kan den tillämpa vilket räkenskapsår den vill i sina räkenskaper. Dock så räknas alltid kalenderår som beskattningsår i skattehänseende för en sådan förening. Det är mer praktiskt att göra det så för att underlätta redovisningen i inkomstdeklarationen.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC