Bokslut

Bokslut är en genomförd sammanställning av ett företags bokföring. Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning. Det finns olika typer av bokslut och vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning.