Bokslutsmetod

Alla företag som har en omsättning på högst 3 miljoner ska, från och med 2011, använda kontantmetoden, som även kallas bokslutsmetoden. Denna metod innebär att man ska vänta med att bokföra fakturor och liknande tills de har betalats.

Vad innebär bokslutsmetoden?

Bokslutsmetoden innebär att man under årets gång bokför sina affärshändelser som avser ut- och inbetalningar löpande. Man bokför även insättningar och uttag. Övriga affärshändelser bokförs i samband med bokslutet, särskilt de händelser som är nödvändiga för att kunna fastställa företagets resultat och ställning, som till exempel skulder och obetalda fordringar.

Motsatsen till bokslutsmetoden är fakturametoden, som innebär att man bokför sina fakturor när de skickas ut, vilket kallas kundfakturor. Man kan även bokföra fakturor som kommer in, vilket kallas leverantörsfakturor.

Sammanfattningsvis så kan man beskriva bokslutsmetoden som en kontinuerlig handling där man löpande bokför sina affärshändelser under årets gång. Eftersom man endast bokför inbetalningar och utbetalningar så blir antalet konteringar färre än i fakturametoden. Man kan även redovisa momsen med denna metod samtidigt som själva betalningen sker, med årets sista momsperiod som undantag. Då är det meningen att momsen ska redovisas på alla fakturor, inklusive de som är obetalda vid bokslutet.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC