Checkräkningskredit

En checkkredit är ett långfristigt lån med en kreditgräns som är beviljad av banken. Företaget väljer själv hur mycket av limiten de vill använda då det inte finns något krav att de behöver använda hela krediten. Företag använder oftast en checkräkningskredit för att tillgodose behovet av rörelsekapital i företaget. 

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er

Starta Jämförelse Om Oss