Checkräkningskredit

En checkkredit är ett långfristigt lån med en kreditgräns som är beviljad av banken. Företaget väljer själv hur mycket av limiten de vill använda då det inte finns något krav att de behöver använda hela krediten. Företag använder oftast en checkräkningskredit för att tillgodose behovet av rörelsekapital i företaget.