Checkräkningskredit

Vad är en checkräkningskredit?

En checkkredit är ett långfristigt lån med en kreditgräns som är beviljad av banken. Företaget väljer själv hur mycket av limiten de vill använda då det inte finns något krav att de behöver använda hela krediten. Företag använder oftast en checkräkningskredit för att tillgodose behovet av rörelsekapital i företaget. 

Hur jämför jag checkräkningskredit?

Vi är Sveriges största jämförelseplattform för företagsfinansiering. När du startat en jämförelse så bjuder vi in upp till 30 banker och finansbolag som får lägga sina bud. Du kan sedan se buden i plattformen eller kontakta våra erfarna experter för rådgivning. Jämförelsen är alltid kostnadsfri och aldrig bindande. Vi jämför även företagslån, factoring och leasing.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst finansiering

Vi samlar bankernas erbjudande och presenterar de bästa förslagen till er

Starta Jämförelse Om Oss