Clearingnummer

Clearingnummer är ett nummer på fyra eller fem siffror som identifierar en svensk bankplats. För att kunna ange vilken bank och bankkontor en betalning ska adresseras till används det i Sveriges Riksbanks betalningssystem, som kallas RIX, samt av alla banker.

Clearingnummer i bankkontonummer

Det behövs alltid ett clearingnummer för att man ska kunna överföra pengar till ett bankkonto. Svenska bank-kontonummer brukar oftast bestå av både löpnummer och clearingnummer och det är vanligast att banker, eller åtminstone de allra flesta, har en kontostruktur med fyrsiffriga clearingnummer, samt löpnummer med sju siffror, vilket ger ett kontonummer bestående av elva siffror.

Svenska bank-kontonummer består alltså av dessa två delar, och benämningen skiljer mellan de olika bankerna. Ibland kan det även förekomma att endast löpnumret ensamt benämns. Man kan även utläsa vilken bank ett visst konto tillhör med hjälp av clearingnumret.

Clearingnummer vid överföringar

När man ska överföra pengar måste man alltid ange clearingnumret först, följt utav kontonumret utan extra tecken så som streck och punkter. Clearingnummer må vara ett svenskt system, men många länder använder liknande system av koder för diverse bankplatser. När man ska göra internationella transaktioner så har inte clearingnumret någon betydelse i sig, utan istället används BIC för att transaktionen ska nå rätt bank och land.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC