Debet

Ett konto består av två sidor. Det ena heter kredit, och det andra debet. Debet är den vänstra sidan av ett så kallat T-konto vid manuell bokföring. Det betecknas ofta med ett “+” vid maskinell bokföring, medan kredit betecknas med ett “-”. Att debitera Att debitera innebär att föra in en transaktion på debetsidan av ett konto i dubbel bokföring. När man debiterar ett kostnadskonto innebär det att kostnaderna ökar, medan intäkterna minskar när man debiterar ett intäktskonto. Att säga att man debiterar sitt tillgångskonto medför att ens tillgångar ökar. Att debitera ett skuldkonto eller ett eget kapital innebär att skulderna eller att det egna kapitalet minskar. Kredit Kredit kan ha flera betydelser. Det kan till exempel vara ett lån eller tillstånd att få köpa varor eller tjänster om man lovar att betala senare. Kreditering är en nersättning eller återbetalning av en faktura. Om man krediterar till exempel ett skuldkonto så innebär det att skulden ökar. Att kreditera ett tillgångskonto gör att tillgångarna minskar. I en finansiell transaktion där hur pengarna används är huvudfrågan, så är debet alltså den “aktiva” aspekten, medan kredit är den “passiva” aspekten, när frågan om varifrån pengarna kommer blir diskuterad.