Dubbel bokföring

Dubbel bokföring är en grupp regler inom bokföring av ekonomiska transaktioner, och det är den internationella standarden för näringsverksamheter. Dubbel bokföring innebär att varje transaktion bokförs på åtminstone två olika konton. Den ena delen presenterar var verksamheten tillför sina resurser, och kallas debet. Den andra delen är kredit, som står för var verksamheten tar resurser ifrån.

Fördelar med dubbel bokföring

Alla debiteringar ska ha en lika stor summa som alla krediteringar på minst ett annat konto för varje transaktion. Skillnaden för varje transaktion mellan debet och kredit ska alltid bli noll, vilket tekniskt sett gör att metoden i viss grad är självkontrollerande.

Eftersom ett antal fel kan förekomma i samma belopp för krediteringar och debiteringar, så är dubbel bokföring inte en självklar garanti på att inga fel har gjorts. Dock så garanterar den att bokföringen är internt konsekvent, vilket betyder att pengar inte kan försvinna eller uppstå utan någon som helst förklaring.

Det som är mycket praktiskt när det kommer till dubbel bokföring är det faktum att det leder fram till att man får information om två saker, nämligen vad verksamheten har, samt varför. Begreppet ”vad” involverar två möjliga företeelser; tillgångar och skulder. Tillgångarna är verksamhetens resurser, medan skulderna visar på vilket sätt verksamheten har kommit åt dessa resurser.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC