Eget kapital

Eget kapital är, inom redovisningsteori, ett begrepp som oftast beskrivs som skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. Det är därmed ett kapital som på sätt och vis kan sägas utgöra en organisations egna medel.

En skuld till ägaren

Om organisationen i fråga har en ägare, till exempel när man talar om bolag, kan det egna kapitalet ses som en skuld till ägarna själva. Skulden uppstår antingen genom att organisationen samlar på sig driftöverskott, det vill säga vinst, eller genom att intressenter, så som medlemmar eller ägare skjuter till medel.

En förlust, som även kallas för driftunderskott, leder till att det egna kapitalet blir mindre eller negativt på motsvarande sätt. Begreppet eget kapital tar inte hänsyn till redovisningsregler, men då tillgångar faktiskt kan ha ett högre värde än ett bokfört värde, uppstår vissa skillnader mellan eget kapital i det verkliga livet och eget kapital som förekommer enligt redovisningen. 

Bundet och fritt eget kapital

I Sverige så klassificeras eget kapital i huvudsak i två kategorier, bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det förstnämnda är eget kapital där det är en begränsad rådighet över kapitalet. Exempelvis är det inte tillåtet med utdelning i aktiebolag om det påverkar det bundna egna kapitalet. Fritt eget kapital får disponeras friare av organisationen.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC