Export

Export innebär försäljning av varor utanför gränserna för landet, man kan säga att det står för utförande ur landet.

Denna typ av export påverkar bruttonationalprodukten på ett mycket positivt sätt. Statistik över hur exporten fungerar i Sverige gestaltas kontinuerligt av Statistiska Centralbyrån, som har det som en av sina uppgifter. Denna statistik har syftet att upplysa den svenska utrikeshandeln med varor och länder.

Inom och utanför EU

För de länder som ingår i EU går exporten ut på att en unionsvara ska föras ut till ett land utanför EU:s tullområde, alltså tredje land som det också kallas. Vid svenska exporter från Sverige måste en exportdeklaration lämnas in till Tullverket, en elektrisk sådan. Däremot finns undantag. Detta gäller för länder inom EU:s egen tullunion, då det inte finns några tullar. Därför behöver heller inte någon tulldeklaration lämnas in.

I samband med export är det viktigt att känna till vad det innebär. Det är minst sagt en nödvändighet att ha kunskaper om de villkor som finns. Inom EU finns en rad hinder, då de enskilda medlemsstaterna kan stoppa varor. Detta med anledning till att de har en negativ effekt på antingen miljö, hälsa eller säkerhet. Exempel på sådana varor är narkotika, läkemedel och vapen.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC