Extraordinära kostnader

De extraordinära intäkterna och kostnaderna påträffas idag allt mer sällan i årsredovisningar. Anledningen till detta är att denna typ av intäkter enbart får inrikta sig på omständigheter som exempelvis naturkatastrofer och beslag av utländska dotterbolag. En extraordinär kostnad, som också kan kallas för en extraordinär poster, är en del av redovisningen som innebär sådana kostnader och intäkter som vanligtvis inte är en del av ett företags ordinarie rörelse. Detta kan alltså innefatta specifika kostnader som man exempelvis inte betalar varje månad.

Krav för en extraordinär kostnad

För att en kostnad eller intäkt ska räknas som en extraordinär sådan finns vissa kriterier. Först och främst handlar det om händelsen som är anledningen till kostnaden. Den måste visa ett tydligt samband på att den inte är någon ordinarie kostnad för företagets verksamhet. I de allra flesta fallen tar man beslut kring de extraordinära avgifterna i bokslutet. Den extraordinära kostnaden måste även vara av betydande karaktär, alltså ett stort belopp för företaget. De allra flesta kostnader räknas inte som extraordinära enligt bokföringsnämndens redovisningsråd.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC