Factoring

Factoring är en slags tjänst som erbjuds av exempelvis banker och finansbolag. Denna typ av tjänst innefattar bland annat att fakturor säljs av företag till ett finansbolag eller en bank.

Fakturorna kan också intecknas. Denna bransch växer oerhört snabbt eftersom den ständigt erbjuder sina kunder, alltså företagen, nya sätt att betala sitt rörelsekapital på. Factoringbolagen föreslår också olika alternativ till de vanliga och traditionella banklånen. Små företag använder sig allra oftast av denna tjänst, men även företag som är medelstora. Dessa kan man se som de typiska factoringskunderna då de behöver snabb hjälp med tillgängliga alternativ. Däremot har de lite större företagen allt mer börjat begära hjälp av factoringbolag med målet att förbättra sina betalningsförmågor.

Historia

Begreppet factoring är en hyfsat inrättad del av näringslivet. Det ägde rum tidigare än 1400-talet i England och kom omkring 1600-talet till Amerika. Factoring har, precis som övriga tjänster som är finansiella, utvecklats under oerhört lång tid. Ursprunget hittar vi i finansieringen av handeln, den internationella handeln för att vara ännu mer specifik.

Inom begreppet factoring finns fyra olika delbegrepp – fakturaköp, factoring med regress, factoring utan regress och fakturabelåning. Fakturaköp innebär att samtliga, eller näst intill alla fakturor säljs eller överlämnas till ett finansbolag eller en bank.

 

Factoring är ett annat ord för fakturakredit, detta innebär att du belånar dina fakturor.  Factoring är en tjänst som erbjuds av exempelvis banker och finansbolag. 

Factoringbolagen föreslår också olika alternativ till de vanliga och traditionella banklånen. Små företag använder sig allra oftast av denna tjänst, men även medelstora bolag.

Däremot har de lite större företagen allt mer börjat begära hjälp av factoringbolag med målet att förbättra sin likviditet. Factoring är vanligt att man använder i branscher med långa kredittider som exempelvis inom bygg och entreprenad.

Factoring kan hjälpa till att höja din egen förmåga att betala och minskar risken för att du blir sårbar om dina kunder inte betalar i tid. Med hjälp av factoring slipper du faktorer som annars kan stressa dig eller din arbetsprocess samt ta dyrbar tid från din faktiska verksamhet. Med hjälp av ett factoringupplägg kan du som företagare känna en säkerhet.

Eftersom att du som företagare har löpande utgifter som inköp av varor, skatt och löner kan det påverka ditt företags likviditet negativt när det tar lång tid att få betalt av slutkund.