Fakturaprogram

Ett faktureringsprogram används för att digitalt skapa och spara fakturaunderlag. Det är dels till för att hålla koll på vad företagets kunder har handlat men även för att ha ett kundregister för att enkelt kunna skapa fakturor till återkommande kunder. Ett bra faktureringsprogram bör ha bland annat: säker inloggning, kundregister, möjlighet att skicka fakturor och att spara fakturor som PDF.