Förbrukningsinventarier

Inventarier som har en kort livslängd kallas för förbrukningsinventarier. De räknas som förbrukningsinventarier om de har en kortare livslängd än tre år, men oftast längre än ett år.

Om inventarier har en oviktig och näst intill betydelselöst värde räknas de in i gruppen som förbrukningsinventarier. Betydelselöst värde menas i det här fallet att priset på inventariet är mindre än ett halvt prisbasbelopp. Förra året nådde detta belopp 44 400 kronor. Detta betyder alltså att förbrukningsinventariet bör kosta 22 200 kronor eller mindre. Dessutom behöver den ha en livslängd på mellan ett och tre år. Tre exempel är ett tangentbord, en bokhylla och en dammsugare.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att inventarier är tillgångar som bland annat möbler och inredning.

Hur man räknar på förbrukningsinventarier

Vi säger att ett företag står inför ett inköp av förbrukningsinventarier. Om inköpet handlar om flera likvärdiga produkter, vilket exempelvis kan vara bord och stolar, är det den totala kostnaden som avgör om inköpet kommer över den gräns som finns för att det ska vara tillåtet att köpa samt betala direkt.

För de inventarier som har ett relativt lågt värde eller en kort livslängd läggs de inte upp på avskrivningsplan som finns tillgänglig när inventarier ska köpas in. I samband med att något läggs upp på denna plan betalas det direkt. Däremot behöver inte förbrukningsinventarier finnas med som en del av anläggningsregistret.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC