Företagsfinansiering

Vad är företagsfinansiering?

Företagsfinansiering är ett lån du tar. Det är alltså all extern kapital som tas in i din verksamhet. Det kan vara bidrag, investeringar, riskkapital med mera. Företagsfinansiering kan tas vid behov av att skaffa anläggningstillgångar som maskiner eller fastigheter eller betala av en lön. Företagsfinansiering betyder alltså i sin bredaste definition all sorts externt kapital som kan tas in i en verksamhet, vilket då omfattar rena bidrag, investeringar samt pengar. 

» Mer om: Företagsfinansiering och de olika finansieringsformerna.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC