Företagsfinansiering

Företagsfinansiering är ett lån du tar. Det är alltså all extern kapital som tas in i din verksamhet. Det kan vara bidrag, investeringar, riskkapital med mera. Företagsfinansiering kan tas vid behov av att skaffa anläggningstillgångar som maskiner eller fastigheter eller betala av en lön.