Företagskredit

Skillnaden mellan en företagskredit och ett företagslån är strukturen. När det gäller en företagskredit så är skillnaden att det inte blir några räntekostnader förrän krediten används. Du väljer även själv hur mycket av företagskrediten som du vill använda och du betalar därmed endast av den summa som du använde av krediten, inte hela det beviljade beloppet.

Du behöver alltså inte använda företagskrediten om du inte vill och bestämmer själv hur mycket av företagskrediten som du vill använda i taget. Ett exempel på företagskredit är Checkkredit, läs mer om det här!