Företagslån för enskild firma

En enskild firma är en företagsform där ägaren är personligt ansvarig för företagets skulder. Man kan ta ett företagslån oavsett om den enskilda firman är nystartad, i en stabil fas med många år på marknaden eller en expansiv fas. 

På senaste tiden har fler finansbolag och banker kunnat hjälpa enskilda firmor med fördelaktiga företagslån..

En enskild firma är en företagstyp där ägaren är personligt ansvarig för företagets befintliga skulder. Här kan ett företagslån bli relevant oavsett om den enskilda firman befinner sig i fasen som nystartat företag, i en mer stabil fas med flera år på marknaden eller en expanderande fas. Eftersom att du som ägare är personligt ansvarig är det viktigt att veta om vad ett företagslån till en enskild firma innebär innan du ansöker.

Ett företagslån är ett av flera olika sätt att  utöka kapital till ditt företag. Det kan göras med anledning av exempelvis en expansion,  en investering eller en tillfällig brist av likviditet. Med hjälp av ett företagslån kan du öka bolagets likviditet och samtidigt behålla kontrollen över bolaget samtidigt som du får mer utrymme att investera mer i din affärsidé, oavsett om det är ett nystartat företag eller redan etablerat. När du går i tankarna att ansöka om ett företagslån är det viktigt att alltid jämföra, med endast en ansökan kan du få många olika bud på olika typer av företagslån.

Allting omkring oss utvecklas ständigt, precis som bankindustrin. Att ta ett lån med säkerhet har varit ett av de vanligaste sätten att finansiera med. Som egen företagare har man inte alltid  värdefulla inventarier eller dylikt att använda som säkerhet, vilket historisk sett gjort det svårare för småföretagare att få lån. Men nu finns helt nya möjligheter som förut inte funnits. Företagslån där du själv får bestämma syftet med och endast går in med personlig borgen som säkerhet.

Många tycker att det kan vara jobbigt eller krångligt att byta bank men tänker inte på hur mycket det faktiskt kan skilja i kostnader. Därför råder vi er att alltid jämföra era företagslån. Jämför företagslån via Fakturino!