Företagslån för enskild firma

En enskild firma är en företagsform där ägaren är personligt ansvarig för företagets skulder. Man kan ta ett företagslån oavsett om den enskilda firman är nystartad, i en stabil fas med många år på marknaden eller en expansiv fas.