God redovisningssed

Begreppet god redovisningssed innebär att redovisningen framställs och uträttas i överensstämmelse med bra allmänt bruk.

I bokföringslagen anges god redovisningssed som en befintlig överenskommelse hos en krets bokföringsskyldiga innehållande bland annat god kvalité. Bokföringslagen reglerar aldrig några detaljer i hur själva bokföringen ska skötas. Därför behövs regler och villkor så att detta på ett smidigt sätt kan styras upp på allra bästa sätt.

Vem ansvarar för god redovisningssed?

Det är, enligt bokföringslagen, Bokföringsnämnden som har det största ansvar för detta. Deras huvuduppgift är att se till så att den goda redovisningsseden utvecklas åt rätt håll. Även rådet för finansiell rapportering, som tidigare hette Redovisningsrådet, har ett ansvar som måste skötas. De arbetar med att ta fram olika typer av rekommendationer kring års- och koncernredovisningar.

God redovisningssed anses vara oerhört viktigt. Faktum är att begreppet i årsredovisningslagen står som en av tre grundläggande regler för en årsredovisning. De övriga två är rättvisande bild och överskådlighet.

Man kan säga att begreppet god redovisningssed är lite som en allmän lag och bestämmelse över hur en redovisning ska skötas. Det finns alltså lagar, så kallade redovisningslagar, över hur det bör gå till. God redovisningssed handlar om att följa tradition och allmänt bruk, hur saker och ting brukar göras.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC