Huvudbok

Huvudbok är ett begrepp inom redovisning som används vid företagares bokföring. Bokföring ska göras i två olika böcker, varav en bok kallas grundbok och den andra boken kallas huvudbok. Detta är alltså böcker där företagens affärshändelser sparas.

Huvudbokens innehåll

En huvudbok ger en överblick över ett företags alla konton och händelser under en period. I en huvudbok sorteras bokföringsposter efter vilket konto i företagets kontoplan som det har registrerats. Huvudboken strukturerar upp kontona efter kontonummerordning med det lägsta kontonumret först. I en huvudbok går det att läsa av allt som hänt på ett konto, vilket innebär att man kan avläsa företagets alla affärshändelser i systematisk ordning. Med en huvudbok är det lätt att läsa av företagets tillgångar genom att se vad saldot på de olika kontona är. Detta betyder att man kan läsa av företagets intäkter och att man även kan avläsa företagets skulder och se hur alla poster förändras över tid.

När man bokför ett företags ekonomi och upptäcker en felaktighet så är det främst huvudboken man använder sig av för att hitta vad som är fel. Det man ofta läser av i en huvudbok är företagets saldo på balanskontot och saldot på resultatkontot.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC