IBAN

IBAN är en förkortning som står för International Bank Account Number och det är en internationell standard gällande kontonummer. IBAN används när man ska göra betalningar till och från utlandet. IBAN-koder består av både kontrollsiffror, landskod, bankkod och ett fullständigt kontonummer. Dessa kontrolluppgifter använder man för att kunna göra utlandsbetalningar med större säkerhet och även för att man ska kunna göra dessa betalningar snabbare. International Bank Account Number används alltid vid betalningar inom EU/EES och Schweiz och även till en del andra länder.

IBAN skapas av din bank

Du behöver inte ansöka om en IBAN-kod utan din bank lägger automatiskt till det till dina konton. Man kan inte hellre beräkna ett IBAN på egen hand, eftersom varje bank tillämpar egna metoder för att ta fram sina specifika kontonummer som ska registreras i IBAN.

Andra bankrelaterade förkortningar

Ytterligare en benämning som ofta kan framkomma vid utlandsbetalningar är BIC, som är en förkortning som står för Bank Identifier Code. Bank Identifier Code är en term som används för att identifiera banker när man gör betalningar till och från utlandet.

SWIFT är en annan förkortning som står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. En SWIFT-kod presenterar precis samma information som en BIC-kod, det vill säga en specifik bank. Båda förkortningarna ingår i ett system av internationell standard och innehåller åtta eller elva tecken.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC