Ideell förening

En sammanslutning av ett antal personer som sammanförts av gemensamma idéer kan kallas för en ideell förening. Mer ingående så kan man beskriva en ideell förening som en förening med religiöst, välgörande, vetenskapligt eller politiskt ändamål. Det finns en styrelse i en ideell förening men ingen av föreningens medlemmar har något ekonomiskt ansvar ifall det skulle uppstå skulder inom föreningen. En ideell förenings styrelse och dess revisor väljs ut genom en föreningsstämma.

Normer för ideella föreningar

Det finns ingen lag på hur utformningen av en ideell förening ska vara eller hur den ska bedrivas. Däremot finns det svenska normer om hur en ideell förening bör fungera, som till exempel att det ska hållas ett årsmöte där en styrelse väljs ut som sedan ska leda arbetet mellan föreningsstämmor. Det finns även en norm om att föreningen ska vara öppen för att välkomna nya medlemmar som delar föreningens intresse.

Tre typer av ideella föreningar

En ideell förening är inte detsamma som en ekonomisk förening. I en ekonomisk förening finns det ett syfte att styra en ekonomisk inriktad verksamhet. Ideella föreningar kan man dela upp i tre olika kategorier. Den första kategorin består av föreningar som har allmännyttiga ändamål och en ideell verksamhet. I den andra kategorin tillhör föreningar som har allmännyttiga ändamål och en ekonomisk verksamhet. I den tredje och sista kategorin tillhör föreningar som vill verka för medlemmarnas ekonomiska intresse genom en ideell verksamhet.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC