Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är benämningen för de icke fysiska tillgångar som ett företag innehar. Det kan till exempel vara varumärke, produkt eller tjänst, design, utseende på produkter, affärsidéer, logotyp. Även film, datorprogram, appar, interna manualer och affärsmodeller är alla immateriella tillgångar. Ofta är det de immateriella tillgångarna som kan vara av ett mycket högt värde i ett bolag.

Rättsskydd för immateriella tillgångar

Vill man skydda sina immateriella tillgångar så finns det flera olika lagar att tillämpa. Lagen om patent, upphovsrätt, varumärkesrätt, och mönsterrätt ingår alla i ett så kallat immateriellt rättsskydd. Det finns även marknadsföringsrätt, sekretessavtal, konkurrensklausuler med mera som kan fungera som ett överlappande stöd till det immateriella rättsskyddet.

I Sverige är det Patent- och registreringsverket (PRV) som är den ansvariga myndigheten gällande immateriella rättigheter. Vill man ha ett skydd som sträcker sig över andra länder än endast Sverige när det gäller patent, varumärke och mönster/design behöver man registrera detta hos behörig myndighet i landet eller länderna man vill söka skydd inom. Gäller det däremot musik, film eller litteratur så skyddas man av upphovsrätten och då behöver man inte registrera sitt verk.

Större företag har ofta en särskild strategi för sina immateriella tillgångar som kallas IP-strategi eller Intellectual Property Strategy. Denna strategi går ut på att försöka hantera sina immateriella tillgångar så att de maximerar företagets affärsintresse. En strategi kan till exempel vara att man skriver särskilda anställningsavtal som leder till att rätten till de immateriella tillgångarna som tas fram av de anställda stannar inom företaget.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC