Inbetalning

När man diskuterar det ekonomiska begreppet inbetalning så avser man en händelse då pengar byter ägare. Som när man ger expediten pengar i en butik eller när man betalar räkningar via internetbanken. Inbetalning är med andra ord när en kund betalar för en vara eller tjänst som denne har köpt av ett företag. Utöver inbetalningar från kunder kan företag få inbetalningar genom tillskott från ägare, försäljning av tillgångar, upptagande av lån, återbetalning av ingående moms med mera. Kortfattat beskriver en inbetalning en penningtransaktion.

Inkomst

Man kan förenklat säga att en inbetalning sker när det kommer in pengar till ett företag. Dock är inte inkomst och inbetalning samma sak. Gäller det en kontantförsäljning så är det samma tidpunkt för både inkomsten och inbetalningen. Är det däremot en försäljning på kredit så sker de vid olika tillfällen. En inkomst uppkommer då företaget levererar varan eller utför tjänsten som kunden har beställt.

Intäkt

En intäkt är ett tredje begrepp som är kopplat till inbetalningar och inkomster. En intäkt är en periodiserad inkomst, vilket innebär att inkomsten är räknad till den period som den gäller för. Man fördelar med andra ord inkomsten till den period som den avser, till exempel då tjänsten som en kund beställde har utförts.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC