Ingående balans

Ett ekonomiskt uttryck gällande bokföring är ingående balans. Ett företags ingående balans presenterar företagets tillgångar och egna kapital, samt deras skulder vid starten av ett nytt bokföringsår. De belopp som bokförs i början av ett år som ingående saldo på konto för tillgångar, eget kapital, avsättningar samt skulder är de belopp som utgör den ingående balansräkningen.

En balansrapport visar ett företags tillgångar och skulder vid en speciell tidpunkt. Balansrapporten kan då visa en specifik periods ingående balans och dess förändringar på balanskontona, samt den specifika periodens utgående balans.

Balansen överförs från föregående år

Den utgående balansräkningen för ett företag år 1 är det som blir den ingående balansen för år 2. Man hämtar alltså värdet för en ingående balans från den utgående balansen den sista dagen på förra årets bokföring.

Nystartat företag

Om man har startat ett nytt företag kan man inte registrera någon ingående balans eftersom det inte ännu finns någon utgående balans. Har man till exempel startat ett aktiebolag så ska företagets startkapital inte räknas in som ingående balans, eftersom detta inte är en summa som följt med företaget från dess tidigare bokföringsår.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC