Ingående moms

När ett företag köper olika varor och tjänster som ska användas i företaget så betalar man även en viss summa moms tillsammans med priset för varan eller tjänsten, precis som vanliga konsumenter. Som företag har man dock rätt att få tillbaka momsen i efterhand. Denna moms kallas ingående moms och den är med andra ord ingen kostnad för ett företag eftersom de får den tillbaka från Skatteverket.

Utgående moms är den motsatta typen av moms som man samlar in genom att sälja varor eller tjänster till konsumenter som betalar en viss procentenhet av moms på priset. Det är sedan mellanskillnaden på ingående och utgående moms i företaget som avgör hur mycket som ska betalas in till Skatteverket, eller om företaget istället ska få tillbaka pengar från Skatteverket.

Nystartat företag

Har man nyligen startat ett företag så är det normalt att man har mer ingående moms än utgående, då man i starten behöver investera i företaget och därmed köper mer varor än vad man säljer. Detta gör att företaget oftast får tillbaka pengar av Skatteverket det första verksamhetsåret.

Bedrägeri

Momssystemet går att missbruka, till exempel genom att starta ett bolag som man köper in varor till, och som man sedan låter gå i konkurs innan man betalar de resterande fakturorna. På detta sätt hinner man få tillbaka momsen men kan undvika fakturorna. Naturligtvis är det inte lätt att komma undan med ett bedrägeri eftersom Skatteverket regelbundet kontrollerar om ett företag har mer ingående än utgående moms och i så fall varför.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC