Ingående saldo

Ingående saldo är ett ekonomiskt begrepp som används inom balansräkning. Det är ett ingående saldo som finns på ett konto vid räkenskapsårets början. Den här summan, eller saldot, har förts över från ett utgående saldo som fastställdes vid förra årets eller förra periodens slut. Eftersom ett företag har flera konton är det deras ingående saldon som sedan räknas ihop och blir till den ingående balansen, vilken presenteras i bokföringen.

Utgående saldo

Ett utgående saldo är det saldo som blir kvar vid räkenskapsårets slut, och det överförs då till kommande år och blir till ingående saldo när det nya året eller den nya perioden börjar.

Bokföring

Utgående saldo, ingående saldo och ingående balans är alla begrepp som används via bokföring, vilket alla näringsidkare är skyldiga att utföra. Bokföring ska alla företag tillämpa för att skriftligt påvisa alla händelser som påverkar företagets affärer. Som underlag för dessa händelser använder sig företag av verifikationer, vilket fungerar som bevismaterial för skatteverket. Det kan till exempel vara kvitton eller fakturor som används som verifikationer. Bokföringen ska skötas kontinuerligt över hela räkenskapsåret i kronologisk ordning.

I slutet av ett räkenskapsår avslutas bokföringen med ett bokslut, som kan bestå av en årsredovisning eller ett årsbokslut. Dessa rapporter presenterar hur året har varit för företaget, i ett ekonomiskt sammanhang. Boksluten presenterar bland annat hur många tillgångar och hur mycket skulder företaget innehar.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC