Inkasso

Ett inkassoföretag arbetar med att driva in företagares obetalda fordringar. Varför man som företag inte gör detta på egen hand är dels för att man vill behålla goda kundrelationer och dels för att man ska kunna koncentrera sig på andra uppgifter.

Inkassoverksamhet kräver tillstånd

Det krävs ett tillstånd för att kunna bedriva en inkassoverksamhet. Detta tillstånd ansöker man om hos Datainspektionen (DI). Datainspektionen ansvarar också för att följa upp inkassobolag så att de följer alla regler och förordningar. Även Finansinspektionen har koll på inkassobolagen för att se till att de följer DI:s riktlinjer. Skulle ett inkassobolag inte följa reglerna så kan datainspektionen dra tillbaka företagets tillstånd.

Hur fungerar inkasso?

Ett inkassobolag tillkallas när en kund inte har betalat en fordring och i vissa fall inte heller har betalat en påminnelsefordring som en del företag väljer att skicka ut. Detta är dock inget de tvunget behöver göra. Ungefär 15-30 dagar efter sista betalningsdatum skickas ett inkassobrev ut och detta inkassobrev måste vara utfört enligt vissa föreskrifter. Föreskrifterna medför att alla inkassobrev oavsett inkassobolag ser nära på likadana ut. 

Om man får ett inkassokrav så registreras det inte i något register, men det tillkommer en extra kostnad för kunden. Betalar man inte inkassokravet i tid går räkningen vidare till kronofogdemyndigheten. Där kan man sedan råka ut för en anmärkning om man inte betalar inom ett visst antal dagar.