Intäkt

Att hålla reda på alla företagsekonomiska termer och begrepp är inte alltid det enklaste, men det är viktigt att särskilja olika begrepp inom ämnet företagsekonomi. En intäkt är ett centralt begrepp för alla som startar företag eller studerar företagsekonomi. Den innebär värdet av försäljningen som har skapats under en viss tidsperiod hos ett visst företag. En intäkt kan även komma från en vara som levererats eller tjänst som har utförts. Intäkten bokförs och knyts till faktureringen.

Periodiserad inkomst

Intäkten är sammankopplat med en inkomst. En intäkt som behöver fördelas över en längre period kallas för en periodiserad inkomst. Den som arbetar med ekonomin på ett företag fördelar en inkomst till just de perioderna eller den perioden intäkten kommer från. En intäkt som är periodiserad betyder att företaget har fått betalt i förskott för ett konsultjobb som är flera månader framåt i tiden. Utan att veta hur länge jobbet kommer att fortgå. Ett företag får en intäkt när en tjänst är utförd eller en vara levererats. 

En intäkt får bara tas med i en resultaträkning om den kommer från samma räkenskapsår. Det spelar ingen roll vilken tidpunkt betalningen är gjord. Däremot får inte kostnader och intäkter ställas mot varandra och kvittas jämt.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC