Kontantmetoden

Kontantmetoden är en bokföringsmetod som används av mindre företag eller föreningar. Kontantmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor per år eller om en verksamhet inte har tillräckligt många transaktioner under ett räkenskapsår som resulterar i att omsättningen inte uppnår något större belopp.

En notering per faktura

Om man använder sig av kontantmetoden innebär det att varje faktura bara bokförs en gång då betalningen har skett  till skillnad mot faktureringsmetoden som innebär att fakturan bokförs när den skickats ut, tagits emot och betalats.

Använder du dig av kontantmetoden betyder det att du bara bokför inbetalningar och utbetalningar som sker löpande genom året. Dock innebär kontantmetoden färre konteringar vilket gör att du inte kan hålla en lika utförlig översikt.

Bokslutsmetoden

Ibland kallas kontantmetoden även för bokslutmetoden, vilket kommer från att samtliga fakturor måste redovisas vid varje bokslut, även de som inte har betalats, så de hamnar inom rätt räkenskapsår. De fakturor som inte har betalts innan räkenskapsårets slut bokförs på ankomstdatumet eller fakturadatumet.

Momsen ska alltid redovisas vid varje betalningstillfälle. Finns det fakturor som är obetalda vid slutet av räkenskapsåret ska momsen för dessa obetalda fakturor ändå redovisas.

Vi hjälper små till medelstora företag att jämföra och hitta bäst företagslån

Vi konkurrensutsätter flest banker och andra långivare och presenterar de bästa förslagen till er.

Påbörja ansökan Se låneutrymme - utan UC